Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd
04 oktober 2021 

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 6.670) wordt verder afgebouwd. In 2022 wordt de aftrek verminderd met € 360 en bedraagt dan dus maximaal € 6.310. Daarna blijft de aftrek jaarlijks dalen om uiteindelijk in 2036 op maximaal € 3.240 uit te komen.

U komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als u:

  1. jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
  2. tenminste 1.225 uren én
  3. 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor uw onderneming besteedt.

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het urencriterium, dan heeft u recht op 50% van de aftrek.

Tip

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium heeft voldaan. Zorg dus dat u een urenspecificatie van uw werkzaamheden voor uw onderneming bijhoudt.


Lees meer over onze MKB diensten 

Vrijstelling TVL-subsidies

Tijdens de coronacrisis zijn verschillende subsidies beschikbaar gekomen voor ondernemers, zoals de Subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) en de Subsidie financiering vaste lasten startende mkb-ondernemingen COVID-19. Het is de bedoeling dat deze TVL-subsidies vrijgesteld zijn van winstbelasting. De wettelijke regeling die hiervoor nodig is, is opgenomen in het Belastingplan 2022.

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Volgende jaar wordt het nog interessanter om te investeren in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s. In het kader van de aanpak van de klimaatverandering komt er in 2022 namelijk meer budget vrij voor de Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). U kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is nu gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfs- of bestelauto. Dit bedrag wordt in 2022 verhoogd. Hoeveel de verhoging precies bedraagt, wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt.

Verhoging milieu-investeringsaftrek

Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. U mag dan een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van uw winst. De percentages in de MIA lopen op van 13,5%, 27% naar 36%, afhankelijk van de investering die u doet. Deze percentages worden in 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Combineert u de MIA met de Willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil), dan kan het netto belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Walstroom goedkoper

Walstroom is de elektriciteit die aangemeerde schepen krijgen vanaf het land. Deze stroom is milieuvriendelijker dan de elektriciteitsvoorziening via generatoren aan boord van de schepen. De generatoren verbruiken namelijk vaak diesel. Daarom wordt voorgesteld om het gebruik van walstroom te stimuleren door het tarief te verlagen tot € 0,0005 per kWh elektriciteit en geen opslag duurzame energie in rekening te brengen.Lees meer over onze MKB diensten