FiscKwartaal(tje) van augustus 2022
18 augustus 2022 

FiscKwartaal(tje) van augustus 2022

FiscKwartaal(tje) van augustus 2022


Lees hier het complete FiscKwartaal(tje) van augustus 2022

Tips voor de ondernemer

• Terugbetalingsregeling

coronabelastingschuld versoepeld

• Doorgeven werkelijke omzet

TVL Q3 2021 verder uitgesteld

• Start stapsgewijze verhoging

invorderingsrente

• Verzoek tijdig om teruggaaf

buitenlandse btw

• Check geldigheid

modelovereenkomst

• Tijd dringt voor voldoen aan

Energielabel C kantoorpand

Tips voor de DGA

• Opstellen RI&E ook voor dga/enig

werknemer bv?

• Heropenen vereffening ontbonden bv,

kan dat?

• Let op lijfrente bij overdracht

IB-onderneming aan bv

Tips voor werkgevers

en werknemers

• Controleer definitieve Wtl-beschikking

2021!

• Uitbreiding informatieplicht –

aanpassen arbeidscontracten

• Verplichte scholing kosteloos

aanbieden

• Beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden

• Verbod op nevenwerkzaamheden

• Aanvragen betaald ouderschapsverlof

gestart

• Uurloongrenzen jeugd-LIV 2022

Tips voor elke belastingbetaler

• Laatste ontwikkelingen box-3-herstel

• Voordeel bij verkoop woning tegen

(lagere) WOZ-waarde

• Partnervrijstelling erfbelasting en

opname in verpleeghuis

• Informatierecht onterfd kind

• Doe vóór 1 september opgave

gegevens ex-ANBI


Lees hier het complete FiscKwartaal(tje) van augustus 2022