AgroActualiteiten maart 2022
14 maart 2022 

AgroActualiteiten maart 2022

AgroActualiteiten maart 2022

Lees hier de complete AgroActualiteiten maart 2022

U kunt uw Gecombineerde opgave 2022 (GO) invullen via mijn.rvo.nl. Dit moet u uiterlijk 15 mei doen. Het is verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang van een correctie indiening is groot. U vraagt immers ook uw GLB-subsidies aan. Drie onderdelen in GO De GO bestaat uit drie onderdelen: de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen over ‘mest’. Een goede voorbereiding is van belang. Daarnaast zijn een paar zaken anders dan vorig jaar. 

Aandachtspunten in de GO Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten:
• Op basis van uw bouwplan wordt bepaald of en aan welke vergroeningseisen u moet voldoen. Kijk goed of u met uw voorgenomen bouwplan aan de eisen kunt voldoen.
 • Bekijk vooraf of u nog nieuwe grondmonsters moet nemen voor de fosfaatdifferentiatie. • Ook dit jaar worden weer dieraantallen en de melkproductie gevraagd. Zorg dat u deze informatie bij de hand hebt.
 • De gewascode 262 zaaiuien is opgesplitst in 6660 gele zaaiuien en 6664 rode zaaiuien. De rest is gelijk gebleven.
• Dit jaar geen betaalverzoek meer voor Agrarisch natuurbeheer SNL-a.
• Geen melding ‘80%-grasland’ omdat nog geen derogatie is verleend. 

GLB-subsidies Met de GO kunt u de volgende GLB-subsidies aanvragen: Bedrijfstoeslag (basis- en vergroeningspremie), Toeslag Jonge landbouwers, Graasdierpremie en Brede weersverzekering. 

Lees hier de complete AgroActualiteiten maart 2022