Woldendorp Fisckwartaaltje
20 mei 2021 

Woldendorp Fisckwartaaltje

 

Lees hier het Fisckwartaaltje

Tips voor de ondernemer
• TVL weer gewijzigd en verder verhoogd
• Maak tijdig gebruik van Regeling bedrijvenschade coronarellen
• Registreer voor éénloket-systeem e-commerce
• Oudedagsreserve tijdig omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2020
• Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2020

Tips voor de DGA
• Houd ingangsdatum ODV in het oog
• AOW-leeftijd ook relevant bij extern onderbrengen ODV-kapitaal
• Nieuwe regels stichtingen en verengingen

Tips voor werkgevers en werknemers
• Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen
• Langer versoepeling onbelaste vaste reiskostenvergoeding
• Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen
• Einde NOW in zicht of toch niet?
• Eenzijdig eigen pensioenbijdrage invoeren, mag dat?
• Controle thuiswerkende werknemers – wat kan en wat niet
• Vrijstelling RVU-heffing ook voor lopende uitkeringe

Tips voor elke belastingbetaler
• Uw woning isoleren met subsidie
• Loket heffingsvermindering verduurzaming huurwoningen weer open
• Alles goed regelen zonder testament
• Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

 

Lees hier het Fisckwartaaltje