Wijziging fosfaatnormen melkvee
17 oktober 2019 

Wijziging fosfaatnormen melkvee

Heeft u melkvee? Dan moet u rekening houden met de onlangs voorgestelde wijzigingen t.a.v. de diercategorieën melkvee en de fosfaatproductie per dier. De wijzigingen zijn nog niet definitief vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit per 1 januari 2020 ingaat.

Diercategorieën

De omschrijving bij diercategorie 100 ‘Melkkoeien’ wordt aangepast. Hierdoor blijven afmestkoeien tot 12 maanden na afkalving onder cat. 100 vallen. Pas daarna kan het dier worden overgezet naar cat. 120 ‘Weide- en zoogkoeien’. Daarnaast wordt cat. 102 ‘Jongvee van 1 jaar en ouder’ opgesplitst in cat. 102 (tot 2 jaar) en cat. 103 Jongvee vanaf 2 jaar.

Aanpassing fosfaatnormen melkvee

In het voorstel wordt de tabel voor o.a. de fosfaatproductie van melkkoeien uitgebreid met extra melkproductiestaffels onder 5.624 kg en boven 10.624 kg melk per koe. De reeds bestaande fosfaatnormen worden (iets) verlaagd. Echter, bedrijven met een zeer hoge melkproductie per koe krijgen te maken met een hogere fosfaatnorm per koe. De fosfaatnormen van jongvee worden verlaagd.

Zelfzuivelaars

Bent u een zelfzuivelaar? Dan moet u voor de fosfaatproductie van uw melkkoeien nu standaard uitgaan van een melkproductie van 7.500 kg melk per koe. Volgens de voorstellen moet u straks uitgaan van 8.447 kg melk per koe. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan wordt de fosfaatnorm gebaseerd op een melkproductie van 6.580 kg per koe.

Ondernemen in de agrarische sector is een uitdaging

Steeds meer regelgeving en fluctuerende prijzen vragen om een groot aanpassingsvermogen van u als ondernemer. Dan is het prettig om te weten dat uw boekhouding zo efficiënt mogelijk gevoerd wordt, door een kantoor dat precies weet wat er speelt in de agrarische sector. Woldendorp BV is die specialist.

Wij verzorgen niet alleen uw boekhouding, maar kijken ook altijd of er interessante (fiscale) voordelen te behalen zijn. Die bespreken we met u als we uw boekhouding doornemen. Daarnaast kunt u ons ook inschakelen voor advies over financiële, bedrijfseconomische en juridische vraagstukken.

Via AgroActualiteiten houden wij u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering.

Mocht deze informatie aanleiding geven om tot actie over te gaan? Overweeg dan altijd of extra advies gewenst of misschien zelfs noodzakelijk is.

Neem hieronder contact met ons op: