Urencriterium ook in 2021 versoepeld
07 maart 2021 

Urencriterium ook in 2021 versoepeld

Urencriterium ook in 2021 versoepeld

Ook in 2021 is het zogenoemde urencriterium versoepeld. U moet aan dit criterium voldoen om voor bepaalde ondernemersfaciliteiten in aanmerking te komen, zoals de zelfstandigenaftrek. Aan dit urencriterium voldoet u als u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan uw onderneming. Om te voorkomen dat u uw recht op deze faciliteiten verliest, werd u vorig jaar in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 geacht 24 uren per week aan uw onderneming te hebben besteed, ook als dat dus feitelijk niet zo was. Voor 2021 geldt dezelfde versoepeling voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.


Lees meer over onze MKB diensten 

Seizoensgebonden ondernemers

Bent u een seizoensgebonden ondernemer dan is de versoepeling voor u niet effectief als de piek van uw werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Daarom wordt er voor u –  net als in 2020 – een aanvullende regeling getroffen. U wordt daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 evenveel uren aan uw onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. U kunt met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren u in het eerste halfjaar van dat jaar aan uw onderneming hebt besteed en zo ook beoordelen of u in 2021 aan het urencriterium voldoet.

Start nieuwe e-commerceregels toch per 1 juli 2021

Levert u via een webshop goederen of verricht u diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Dan moet u weten dat per 1 juli 2021 de btw-regels wijzigen. Het zag er eerst naar uit dat dit niet haalbaar was en dat Nederland mogelijk uitstel zou krijgen voor de invoering van de nieuwe btw-regels voor e-commerce tot 1 januari 2022. Dat uitstel heeft Nederland niet gekregen. Nu is er een tijdelijke noodoplossing bedacht, zodat de nieuwe btw-regels toch per 1 juli 2021 van kracht worden. 

Wat verandert er?

Afstandsverkopen worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. Daarbij komen de drempelbedragen te vervallen. U zult hierdoor dus vaker dan nu btw-aangifte moeten doen in andere EU-lidstaten. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, wordt de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) uitgebreid en gaat dan OSS-regeling heten. U kunt er dan voor kiezen om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in de eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. U hoeft zich dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat en u hoeft daar ook geen aangifte te doen.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering als u alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd bent en een totale grensoverschrijdende jaaromzet hebt van minder dan € 10.000. U blijft dan voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat). Maar er gaat meer veranderen.

Andere wijzigingen

Enkele andere belangrijke wijzigingen zijn:

  • invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
  • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;
  • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Tip

U hebt nu nog ruim vier maanden de tijd om de gevolgen van de wijzigingen in kaart te (laten) brengen en de implementatie van de nieuwe (complexe) btw-regels voor e-commerce in uw administratieve systemen te verwerken. Begin hiermee tijdig en schakel waar nodig een btw-specialist in.

 


Lees meer over onze MKB diensten