Transitievergoeding is loon uit vroegere arbeid – maar mag soms toch in vrije ruimte
04 november 2020 

Transitievergoeding is loon uit vroegere arbeid – maar mag soms toch in vrije ruimte

Een transitievergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking. De rechter heeft dit onlangs weer eens bevestigd.

Nadeel hiervan is dat u de transitievergoeding daarom niet kunt aanwijzen als eindheffingsloon en u het niet ten laste van de vrije ruimte kunt brengen. De Belastingdienst maakt hierop echter een uitzondering. Als u de transitievergoeding betaalt, samen met loon waarop de arbeidskorting van toepassing is, mag u de transitievergoeding toch aanwijzen als eindheffingsloon. Wel moet er worden voldaan aan de gebruikelijkheidstoets.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

De hoogste rechter – de Hoge Raad – heeft over het onderscheid tussen inkomsten uit tegenwoordige arbeid en inkomsten uit vroegere arbeid meerdere uitspraken gedaan. Daaruit blijkt dat een ontslag- of transitievergoeding geen rechtstreekse beloning vormt voor bepaalde of in een bepaald tijdvak verrichte arbeid en ook geen onmiddellijke tegenprestatie vormt voor die arbeid. Daardoor is de vergoeding loon uit vroegere arbeid.

Gebruikelijkheidstoets

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kunt u aanwijzen als eindheffingsloon, mits u daarmee niet meer dan 30% afwijkt van wat gebruikelijk is. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar, vindt de Belastingdienst gebruikelijk. U moet wel nagaan of aanwijzen redelijk is. Dit is niet het geval voor stagiairs en werknemers met een lager loon dan het minimumloon.

Voorbeeld

Wanneer mag u een transitievergoeding aanwijzen als eindheffingsloon? Neem het voorbeeld waarin u een transitievergoeding van € 2.000 verschuldigd bent aan een werknemer. U betaalt deze tegelijkertijd met de resterende vakantie-uren en de opgebouwde vakantietoeslag. Het loon van de werknemer is hoger dan het minimumloon. De resterende vakantie-uren en de opgebouwde vakantietoeslag zijn loon uit tegenwoordige arbeid, waarop de arbeidskorting van toepassing is. U betaalt dit samen met de transitievergoeding. U mag de transitievergoeding daarom – als aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan – aanwijzen als eindheffingsloon.

Thuiswerken vermindert ook reisaftrek niet

Werknemers die gebruikmaken van de reisaftrek voor woon-werkverkeer in het openbaar vervoer, opgelet! Omdat u zoveel mogelijk thuis moet werken, hebt u eigenlijk minder recht op reisaftrek, terwijl uw kosten van uw ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Daarom wordt goedgekeurd dat u de reisaftrek in de aangifte inkomstenbelasting over 2020 mag toepassen alsof u uw reispatroon van voor de coronacrisis heeft voortgezet.

Voorwaarde daarbij is dat uw reiskosten niet gewijzigd zijn.