Toeslag voor kinderopvang ook mogelijk voor peuterspeelzaal
27 augustus 2018 

Toeslag voor kinderopvang ook mogelijk voor peuterspeelzaal

Tot en met 31 december 2017 konden ouders kinderopvangtoeslag aanvragen als zij gebruik maakten van dagopvang of buitenschoolse opvang bij een geregistreerd kinderdagverblijf of een geregistreerde gastouder. Sinds 1 januari 2018 bestaat ook recht op kinderopvangtoeslag als het kind naar een peuterspeelzaal gaat.

Peuterspeelzalen kunnen sinds 1 januari 2018 aangemerkt worden als kinderdagverblijf. Als gevolg hiervan hebben ouders die allebei werkzaam zijn of een voltijdstudie of inburgeringscursus volgen, nu vaker recht op kinderopvangtoeslag. Als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat, kunnen zij tot maximaal 230 uur per maand deze toeslag krijgen. De toeslag vormt een bijdrage in de kosten die de ouders zelf voor de opvang moeten betalen, de zogenaamde eigen bijdrage. Vaak krijgen peuterspeelzalen namelijk ook een bijdrage van de gemeente. Voor het bepalen van het recht op toeslag wordt deze gemeentelijke bijdrage echter niet meegenomen.

Het aantal uren dat voor toeslag in aanmerking komt, is mede afhankelijk van het aantal uren dat de ouders werkzaam zijn of studeren. De toeslag per uur kan nooit meer bedragen dan de eigen bijdrage van de ouders en ook niet meer dan de wettelijke maxima.

In tegenstelling tot andere toeslagen moet de kinderopvangtoeslag tijdig worden aangevraagd. De kinderopvangtoeslag kent namelijk maar een beperkte terugwerkende kracht van drie maanden. Mocht u voor 2018 nog geen toeslag hebben aangevraagd, doe dit dan zo snel mogelijk.

Bron: Register Belastingadviseurs