Tips voor elke belastingbetaler
17 februari 2019 

Tips voor elke belastingbetaler

In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 7 februari 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor
uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klik hier en lees direct de brochure. 

Tips voor de ondernemer

• Brexit: vraag btw-verlegging aan
bij import
• Geen zelfstandigenaftrek bij niet
voldoen aan urencriterium
• Kantineforfait verhoogd en vervallen
voorwaarde goedkeuring evenementen
• Nieuw btw-nummer eenmanszaken
• Aftrek gemengde kosten gewijzigd
• Gewijzigde tarieven griffierechten
• Doe tijdig btw-suppletie

Tips voor de DGA

• Denk aan zakelijke vergoeding
als u borg staat voor uw bv
• Voorkom 8% belastingrente
• Aftrek gemengde kosten in de Vpb
• Loonheffingennummer weer zelf
aanvragen

Tips voor werkgevers en werknemers

• Bijtelling auto 25% niet naar 22%
• Schade door achteraf toegekende
IVA-uitkering claimen bij het UWV!
• Hogere vrije ruimte voor kleine
werkgevers
• Premie Zvw 2019
• Impact Wet arbeidsmarkt in balans
• Medezeggenschap over pensioen
nu ook bij kleine ondernemingen
• Anoniementarief bij ontbreken
buitenlands adres
• Aanpassing jaarloongrenzen LIV 2019
• Meer vrijwilligerswerk met WW

Tips voor elke belastingbetaler

• Alsnog aftrek betaalde lijfrentepremie
uitsluitend met bewijs
• Nieuw meldingsformulier voor
verdeling pensioen bij echtscheiding
• Subsidieregeling monumentenpanden
• Samenwoners pas op met afkoop
partneralimentatie
• Doe tijdig aangifte bij eenmalig
vrijgesteld schenken aan uw kinderen
• Hogere maximale WOZ-waarde
verhuurderheffing 2019
• Laat WOZ-beschikking controleren

 

Klik hier en lees direct de brochure.