Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden
20 januari 2022 

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Hebt u in 2021 bedragen uitbetaald aan derden die geen werknemer of ondernemer zijn? Denk er dan aan dat u hiervan uiterlijk 31 januari 2022 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. U kunt de gegevens over de aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) digitaal aanleveren bij de Belastingdienst via het gegevensportaal: gegevensportaal.belastingdienst.nl. U vermeldt daarin geen BSN. 


Lees meer over onze MKB diensten 

Nieuwe renseigneringsplicht

Sinds 1 januari 2022 kan de Belastingdienst ook gegevens uitvragen via het IB-47 formulier mét BSN over betalingen aan niet-werknemers. Het gaat vooral om betalingen die doorgaans tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden behoren. Uitgezonderd zijn betalingen aan werknemers, artiesten, beroepssporters, vrijwilligers en personen die een btw-factuur hebben uitgereikt. Naast de BSN betreffen de gegevens – net als bij de IB-47 zonder BSN  – de naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betalingen en de in het kalenderjaar betaalde bedragen. Ook kostenvergoedingen moet je vermelden. 

Ook deze gegevens en inlichtingen moet u jaarlijks uiterlijk verstrekken op 31 januari na afloop van het kalenderjaar, waarop deze informatie betrekking heeft. Dit betekent dat deze nieuwe regeling feitelijk in 2023 ingaat.


Lees meer over onze MKB diensten