Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer
19 augustus 2020 

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer

Lees hier de complete Fisckoffer van 2020

 

Sinds eind juni is de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (hierna: TVL-regeling) in werking getreden. Dit is de opvolger van de TOGS (€ 4.000). De TVL-regeling is een tijdelijke en eenmalige subsidie van maximaal € 50.000, waarmee u de vaste lasten kunt betalen voor de maanden
juni tot en met september 2020.

U kunt de subsidie krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister met de
kwalificerende SBI-code. Als u subsidie ontving onder de TOGS, voldoet
uw SBI-code zonder meer;
• Uw omzet is met ten minste 30% gedaald;
• U heeft meer dan € 4.000 vaste lasten. Het gaat hierbij om de overige
bedrijfskosten. Variabele lasten tellen niet mee. De regeling werkt met een
vast percentage per sector. U hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen;
• Uw onderneming heeft ten minste één vestiging op een ander adres dan uw
privéadres, of u heeft een vestiging die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning en die is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen
gelden overigens niet voor horeca- en ambulante ondernemingen. Bent u horecaondernemer? Dan is het voldoende dat u ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Aanvraag
U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur. Dit gebeurt via een formulier op RVO.nl, waarna binnen acht weken een beslissing
volgt. Als de subsidie wordt verleend, zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie moet u vervolgens
vóór 1 april 2021 aanvragen bij rvo.nl/tvl.

 

Lees hier de complete Fisckoffer van 2020