Tariefschijven en heffingskortingen
26 januari 2022 

Tariefschijven en heffingskortingen

Tariefschijven en heffingskortingen

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting is iets verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5% gebleven, maar deze tariefschijf begint vanaf 2022 bij een inkomen van € 69.398 (in 2021: € 68.507). Volgend jaar gaat het tarief in de eerste schijf verder omlaag naar 37,05% en in 2024 naar 37,03%.

Gewijzigde heffingskortingen

De belangrijkste heffingskortingen zijn verhoogd. Zo is de maximale algemene heffingskorting verhoogd van € 2.837 in 2020 naar € 2.888 in 2022. Vanaf een inkomen van € 21.317 wordt deze heffingskorting afgebouwd met 6,007%. Daardoor hebt u vanaf een inkomen van € 69.398 geen algemene heffingskorting meer. De maximale arbeidskorting is omhoog gegaan van € 4.205 in 2021 naar € 4.260 in 2022. Ook de arbeidskorting wordt afgebouwd naar mate uw inkomen stijgt. De afbouw gaat echter langzamer dan in 2021, namelijk met 5,86% (2021: 6%). De afbouw begint bij een arbeidsinkomen (winst, loon of resultaat uit overige werkzaamheden) van € 36.649. De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is verlaagd naar € 2.534 (in 2021: € 2.815). Als u werkt en een kind hebt in de leeftijd tot 12 jaar, komt u mogelijk in aanmerking voor de IACK. Dat is het geval als u geen fiscale partner hebt of als u die wel hebt maar uw arbeidsinkomen lager is dan dat van uw partner. De hoogte van de korting hangt af van uw arbeidsinkomen. De IACK wordt met 11,45% opgebouwd vanaf een arbeidsinkomen van € 5.219 (in 2021: € 5.153). De maximale ouderenkorting is verhoogd van € 1.703 in 2021 naar € 1.726 in 2022. Vanaf een verzamelinkomen van € 38.464 (in 2021:€ 37.970) wordt deze korting met 15% geleidelijk afgebouwd. Tot slot noemen we de alleenstaande-ouderenkorting. Die korting wordt in 2022 ook iets verhoogd naar € 449 (in 2021: € 443).

Minder algemene heffingskorting aan partner zonder inkomen 

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de partner zonder inkomen geleidelijk in 15 jaar met 6,67% per jaar afgebouwd tot nul. Dit betekent dat er in 2022 ten hoogste 6,67% van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de partner. In 2023 is deze zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’ geheel afgeschaft.

Let op

De afbouw geldt niet voor de partner die vóór 1963 is geboren.