Startpunten voor de ondernemer
12 januari 2022 

Startpunten voor de ondernemer

Startpunten voor de ondernemer

 
03 Uitstel van betaling maar wel tijdig aangifte doen
03 Invorderingsrente later stapsgewijs omhoog
04 eHerkenning voor uw btw-aangiften
05 Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s 05 Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen
06 Langer vereenvoudigde Bbz
06 Meld achterstallige betalingen Startpunten voor de DGA 08 Wijzigingen in eerste schijf en hoge tarief
08 Verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar 08 Verrekening voorheffingen beperkt
08 Belastingrente verhoogd
08 In 2022 hoger gebruikelijk loon
09 Hebt u al aan uw UBO-verplichting voldaan? 09 Beperk stand van uw rekening-courant

 INHOUD MEEST RELEVANTE STARTPUNTEN Startpunten werkgevers en werknemers
 10 Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding
10 Hogere bijtelling privégebruik emissieloze auto
11 Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af
 11 Tijdig NOW 5.0 aanvragen
13 Aangepaste loongrens Whk-premie
 14 Start gedifferentieerde Aof-premie
14 Pensioenkeuzes maken Startpunten voor alle belastingbetalers
15 Wijzigingen eigen woning
15 Invordering belastingschulden versoepeld
16 Wijzigingen in box 3 17 Maximale uurprijzen kinderopvangtoeslag
17 Denksportorganisaties opgelet
18 Minder verhuurderheffing
18 Wijzigingen in de schenkingsvrijstellingenLees hier het hele document