Startpunten voor de ondernemer - Langzaam terug naar normaal
18 januari 2021 

Startpunten voor de ondernemer - Langzaam terug naar normaal

Startpunten voor de ondernemer

Lees direct het hele document 

03 Opvolger Wet DBA laat op zich wachten
03 Langer uitstel van betaling aanvragen en verlengen
04 Zelfstandigenaftrek sneller en verder afgebouwd
05 Tozo 3.0 zonder vermogenstoets
06 Afbouw TVL uitgesteld
07 Saneer schulden en voorkom een faillissement
07 Verlengde financieringsopties

Startpunten voor de DGA
08 Tariefswijzigingen
08 Voorkom belastingrente
08 Controleer voorwaartse verliesverrekening
Vpb-verliezen
09 Laat uw rekening-courant niet te hoog oplopen
09 Vraag voorlopige verliesverrekening aan
09 Aftrek liquidatieverlies beperkt

INHOUD MEEST RELEVANTE STARTPUNTEN
Startpunten werkgevers en werknemers
10 Vrije ruimte WKR
10 Bijtelling elektrische auto van de zaak omhoog
10 Langer versoepelde administratieve verplichtingen
11 Gerichte vrijstelling scholingskosten verruimd
11 Investeren met BIK in coronatijd
12 Meer thuiswerken en de reiskostenvergoeding
13 Aanvragen NOW 3.0 tweede tijdvak
14 Minder strafheffing bij vervroegd pensioen

Startpunten voor alle belastingbetalers
17 Langer regeling betaalpauze hypotheeklasten
17 Laatste jaar aftrek scholingsuitgaven
17 Wijzigingen box 3
18 Gewijzigde overdrachtsbelasting
18 Laat uw voorlopige aanslag of teruggaaf aanpassen
19 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten

Lees direct het hele document