Start Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
09 maart 2021 

Start Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Start Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is op 11 januari 2021 van start gegaan op de website van het Ondernemersplein. Opdrachtgevers kunnen via deze webmodule beoordelen of ze voor een opdracht een zzp’er kunnen inhuren of dat er sprake is van een dienstbetrekking. In de testfase is de uitkomst nog geen juridische beslissing waar de opdrachtgever rechten aan kan ontlenen. De webmodule is bedoeld voor opdrachtgevers en niet voor zzp’ers. De opdrachtgever is ook degene die risico loopt, als de Belastingdienst achteraf loonbelasting en premie wil naheffen.


Lees meer over onze MKB diensten 

Wanneer wel en wanneer niet?

De webmodule kan evenmin gebruikt worden als de opdracht wordt aangegaan met een besloten vennootschap. Er ontstaat dan namelijk geen arbeidsverhouding, maar dat zou anders kunnen zijn als de Belastingdienst door de bv ‘heen kan kijken’. Ook als de opdrachtgever of de zzp’er in het buitenland is gevestigd, biedt de webmodule geen uitkomst. Mocht de webmodule een andere uitkomst geven dan een modelovereenkomst, dan is de overeenkomst leidend.

Brexit: exit en de btw

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is geen lid meer van de Europese Unie. De tijdelijke overgangsregeling tussen het VK en de Europese Unie, waardoor met name de bestaande fiscale regels geldig bleven, is op 1 januari 2021 geëindigd. Er is wel een Handelsakkoord gesloten, dat veel veranderingen met zich brengt voor de handel en het dienstenverkeer met het VK. Naast langer durende douaneprocedures en logistieke vertraging voor vervoerders – heeft de Brexit ook btw-gevolgen voor de levering van goederen en het verrichten van diensten door Britse en Nederlandse ondernemers.

De btw-gevolgen

Bent u een Nederlandse ondernemer die bepaalde grensoverschrijdende diensten (bijvoorbeeld adviesdiensten) verricht aan Britse ondernemers? In dat geval hoeft u die diensten niet meer te verantwoorden in uw btw-aangiften en Opgaaf ICP’s.

Daarnaast zijn de leveringen van goederen van u aan een Britse ondernemer geen intracommunautaire leveringen meer. Levert u aan Britse particulieren (of andersom), dan is er geen sprake meer van binnenlandse leveringen of van leveringen in de lidstaat van de particulier (als de afstandsverkopendrempel voor de VK is overschreden). Vanaf 1 januari 2021 is sprake van uitvoer bij leveringen aan Britse afnemers en van invoer als goederen vanuit het VK in Nederland worden geleverd. Hiervoor is Nederlandse invoer-btw verschuldigd door de Britse ondernemer of door de Nederlandse afnemer.

Vraag btw-verlegging aan

Als u veel goederen importeert uit het VK en de Britse ondernemer neemt de invoer-btw niet voor zijn rekening, dan moet u de btw op de geïmporteerde goederen bij de inklaring aan de douane betalen. U doet er dan verstandig aan om een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ aan te vragen. Die vergunning kan worden gebruikt bij import uit een niet-EU-land. De btw op de geïmporteerde goederen hoeft u dan niet bij de inklaring aan de douane te betalen, maar wordt verlegd naar uw btw-aangifte. In dezelfde aangifte kunt u de btw als voorbelasting in aftrek brengen, mits u de goederen voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Tip

De Brexit heeft natuurlijk nog veel meer gevolgen dan de hier genoemde btw-gevolgen. De meest relevante informatie over allerlei douanezaken vindt u in dit document met de 40 meest gestelde vragen over de Brexit.


Lees meer over onze MKB diensten