Start nieuwe kleineondernemersregeling
24 januari 2020 

Start nieuwe kleineondernemersregeling

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleinondernemersregeling (KOR) in werking getreden onder een nieuwe naam: de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Daardoor verandert er veel als u van deze regeling gebruikmaakt of wilt maken. U kon zich vóór 20 november 2019 aan- of juist afmelden voor deze nieuwe regeling om per 1 januari 2020 direct wel of juist niet in de regeling te vallen. Maar u kunt zich ook nu nog aanmelden voor de OVOB, maar dan kunt u er pas in het volgende btw-aangiftetijdvak gebruik van maken. De OVOB start dan in beginsel op 1 april 2020. U moet uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor deelname

Anders dan bij de oude KOR moet u vooraf beoordelen of u van de regeling gebruik kunt maken. U kunt de regeling namelijk niet met terugwerkende kracht toepassen. De Belastingdienst geeft aan vier weken nodig te hebben om uw aanmelding te verwerken. U moet zich dus uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw btw-aangiftetijdvak bij de Belastingdienst aanmelden voor de OVOB. Deelname is mogelijk als u een in Nederland gevestigde btw-plichtige ondernemer bent met een maximale jaaromzet van €20.000 exclusief btw. Ook als u uw onderneming drijft in een rechtspersoon (zoals bv’s, stichtingen en verenigingen) kunt u de OVOB toepassen. De oude KOR stond alleen open voor ondernemers/ natuurlijke personen.

Als u kiest voor deelname aan de OVOB, dan geldt dat voor minimaal 3 jaar, tenzij u de omzetgrens tussentijds overschrijdt. In dat geval vervalt de regeling zodra u de grens hebt overschreden.

Let op!

Het is dus van groot belang dat u een reële inschatting maakt (of laat maken) van uw jaaromzet.

Zonnepaneelhouders

Hebt u zonnepanelen en levert u stroom aan uw energieleverancier? In dat geval bent u ook btw-ondernemer. Ook u kunt van de OVOB gebruikmaken. Als u dat doet, moet u in beginsel een deel van de in het verleden afgetrokken btw terugbetalen. Dit is het geval als na het jaar van aanschaf nog geen vier jaar zijn verstreken. Maar het goede nieuws is dat de terugbetaling achterwege blijft als de terug te betalen btw jaarlijks minder bedraagt dan € 500. Meldt u zich in 2020 aan voor de OVOB, dan geldt dit in iedere geval gedurende de minimumduur van de OVOB van 3 jaar.

Wat heeft de OVOB u te bieden?

Past u de OVOB toe, dan heeft u een btw-vrijstelling en daarmee minder administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen. U brengt verder geen btw in rekening, maar dit betekent ook dat u geen btw kunt aftrekken en/of terugvragen.

Wanneer is OVOB aantrekkelijk voor u?

De regeling is voor u vooral interessant als u jaarlijks btw moet afdragen en veel zaken doet met afnemers die geen btw kunnen aftrekken, zoals particulieren en vrijgestelde ondernemers. Doordat u geen btw meer hoeft af te dragen, levert u dit onder omstandigheden een hogere winst op. U bespaart bovendien tijd omdat u geen btw-verplichtingen meer heeft.

De regeling is niet interessant voor u als u jaarlijks btw terugkrijgt of als u veel investeringen doet, waarvan u de btw zou kunnen aftrekken. Heeft u een sterk wisselende omzet, dan is de OVOB ook minder geschikt voor u, omdat u dan tussentijds verplicht uit de regeling moet en direct weer moet voldoen aan alle btw-verplichtingen. Bovendien wordt u vervolgens 3 jaar uitgesloten van een nieuwe deelname.

Tip!

Heeft u de deadline van 20 november 2019 gemist, maar denkt u toch baat te hebben bij de toepassing van de nieuwe KOR? Ga dan aan tafel met uw btw-adviseur en onderzoek of de OVOB een optie is voor u. Als u zich tijdig aanmeldt, kunt u vanaf 1 april a.s. gebruiken van deze nieuwe regeling.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op