Start afbouw maximale zelfstandigenaftrek
15 januari 2020 

Start afbouw maximale zelfstandigenaftrek

Onder meer in deze editie:

Ondernemer

1 Start afbouw maximale zelfstandigen aftrek

2 Stand van zaken opvolger Wet DBA 3 Minder kostenaftrek in de hoogste belastingschijf

3 EIA ook voor CO2-uitstootbeperkende investeringen

3 Gebruik uw nieuwe btw-id

4 Start nieuwe kleineondernemersregeling

5 9%-tarief voor digitale media

DGA

7 Vpb-tarieven in 2020

7 Hoger box-2-tarief

7 Nog voordelig afschrijven op uw bedrijfspand?

8 Laat uw rekening-courant niet te hoog oplopen

8 Start UBO-registratie uitgesteld

 Werkgevers en werknemers

9 Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers

9 Meer bijtellen voor uw elektrische auto van de zaak
10 Start bijtelling fiets
10 Meer tijd om lage WW-premie veilig te stellen
11 Start MKB-verzuim-ontzorgverzekering
12 Minder Lage-inkomensvoordeel
13 Bied oproepkrachten tijdig vaste uren aan
13 Lagere transitievergoeding

Elke belastingbetaler

14 Nu al twee tariefschijven
14 Lager eigenwoningforfait en minder renteaftrek
14 Minder kostenaftrek
14 Langer aftrek scholingsuitgaven
15 Box-3-heffing verlaagd
15 Meer kinderopvangtoeslag
16 Wat gaat u doen met uw levenslooptegoed?
16 Invoering roettax voor diesel (bestel)auto’s

Lees direct het document