Special Update coronamaatregelen 2021
15 juni 2021 

Special Update coronamaatregelen 2021

Special Update coronamaatregelen 2021

Inleiding 

Sinds de uitbraak van het coronavirus gevolgd door de eerste lockdown, medio maart 2020, heeft de overheid allerlei steunmaatregelen getroffen voor burgers en bedrijven. Sommige zijn inmiddels stopgezet, maar andere lopen nog steeds door, al dan niet in gewijzigde vorm. Nu de derde stap in het openingsplan is gezet en er nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van de financiële steun, is het een mooi moment om u ‘bij te praten’ over de laatste stand van zaken.

Lees hier de volledige Special Update coronamaatregelen 2021

 Korte inhoudsopgave 

We starten deze brief met een korte opsomming van de maatregelen waarop we u bijpraten:

 • Uitstel belastingbetaling 

• Urencriterium voor zelfstandigen 

• Invorderings- en belastingrente 

• Betaalpauze hypotheeklasten 

• Tegemoetkoming kinderopvangkosten 

• Administratieve verplichtingen loonbelasting 

• Vaste reiskostenvergoedingen 

• Grenswerkers 

• Btw-aspecten 

• Aspecten G-rekening 

• Vervanging BIK-regeling door lagere Awf-premie 

• Update NOW-spelregels 

• Update TVL-spelregels 

• Startersregeling 

• Update TOZO- en TONK-regelingen 

• Update van 9 financieringsfaciliteiten 

• Update regelingen voor de amateursport 

Langer en later belastingschulden aflossen 

Tot 1 juli 2021 kunt u nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen*). Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft u dan niet meteen af te lossen. U moet hier uiterlijk op 1 oktober 2022 mee beginnen. Ook mag u er langer over doen. De aflossingstermijn is namelijk verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Als voorwaarde voor deze regeling geldt wel dat u met ingang van 1 juli 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet! 

Tip 

Hebt u eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd en kunt u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 juli 2021 verlenging van het uitstel aanvraagt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden. 

*) Let op 

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het uitstel van betaling toch wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Daarvoor is op 3 juni 2021 een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht dit mogelijk te maken. De regering hoeft hier niet aan tegemoet te komen, maar bij een meerderheid in de Tweede Kamer is de kans daarop wel groter. Op het moment van schrijven van dit bericht had de regering nog geen beslissing genomen. Zodra hierover meer bekend is, laten we het u weten.

Lees hier de volledige Special Update coronamaatregelen 2021