Registreer voor éénloketsysteem e-commerce
09 juni 2021 

Registreer voor éénloketsysteem e-commerce

In het eerste FiscKwartaaltje van dit jaar berichtten wij u dat de nieuwe btw-regels voor e-commerce (verzamelnaam voor alle soorten handel via het internet) per 1 juli 2021 in werking treden. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kunt u gebruikmaken van de One Stop Shop (OSS)-regeling. U kunt zich laten registreren voor dit nieuwe éénloketsysteem, dat het bestaande MOSS-loket vervangt. U kiest er dan voor om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in uw eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. U hoeft zich dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat en u hoeft daar dan ook geen aangifte te doen. 

 
Lees meer over onze MKB diensten

Uitzondering

De nieuwe btw-regels voor e-commerce gelden voor goederen en diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een andere EU-lidstaat. Deze leveringen en diensten worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. Bent u echter alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd en is uw totale grensoverschrijdende jaaromzet minder dan € 10.000, dan blijft u voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat).

De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis, waarbij ook voor de periode van 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 de drempel € 10.000 bedraagt; in 2021 bedraagt de drempel dus niet de helft (€ 5.000). Bent u niet al over de bestaande afstandsverkopendrempels heengegaan, dan begint u dus vanaf 1 juli 2021 te tellen totdat u met uw omzet aan consumenten (of niet-ondernemers) naar andere EU-landen de € 10.000 overschrijdt. Vanaf dat moment bent u btw in het bestemmingsland verschuldigd en kunt u zich aanmelden voor het éénloketsysteem.

Andere wijzigingen

Enkele andere belangrijke wijzigingen per 1 juli 2021 zijn:

  1. invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
  2. introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;
  3. afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Tip

Zorg ervoor dat u de nieuwe (complexe) btw-regels voor e-commerce tijdig in uw administratie hebt  verwerkt. Dus begin op tijd!Lees meer over onze MKB diensten