Prinsjesdag 2021 Belastingplannen 2022 en andere nieuwe wetgeving
27 september 2021 

Prinsjesdag 2021 Belastingplannen 2022 en andere nieuwe wetgeving

Lees hier het hele document 

Inhoudsopgave Ondernemer..............................................................................................................................
1 Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd..............................................................................................................................
1 Vrijstelling TVL-subsidies..............................................................................................................................................................
1 Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s .......................................................................................
1 Verhoging milieu-investeringsaftrek...................................................................................................................................
2 Walstroom goedkoper ..................................................................................................................................................................
2 DGA ..............................................................................................................................................
2 Minder vennootschaps-belasting betalen.......................................................................................................................
2 Langer laag gebruikelijk loon voor DGA innovatieve start-up............................................................................
3 Beperking verrekening voorheffingen...............................................................................................................................
3 Werkgevers en werknemers..............................................................................................
3 Verhoging vrije ruimte ..................................................................................................................................................................
3 Gerichte vrijstelling voor thuiswerken...............................................................................................................................
4 Aanpassing vaste reiskostenvergoeding .........................................................................................................................
4 Opnieuw verhoging bijtelling emissieloze auto...........................................................................................................
5 Auto’s op waterstof of zonnecelauto’s ................................................................................................................................
5 Lage en hoge WW-premie.........................................................................................................................................................
5 Aandelenoptierechten aantrekkelijker ..............................................................................................................................
6 Alle belastingbetalers ..........................................................................................................
6 Iets lager IB-tarief en verruiming eerste schijf ..............................................................................................................
6 Verlaging maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting.....................................................................
6 Lager eigenwoningforfait............................................................................................................................................................
7 Besluit eigenwoning-regeling wordt wetgeving en aangepast .......................................................................
7 Overdrachtsbelasting (OVB) en onvoorziene omstandigheden.......................................................................
8 STAP-budget vervangt scholingsaftrek.............................................................................................................................
8 Minder verhuurderheffing..........................................................................................................................................................
9 Toch huurtoeslag bij overschrijding maximum huurgrens..................................................................................
9 Verplichte gegevens-uitlevering kinderopvang ..........................................................................................................
9 Meer subsidie voor emissieloze personenauto’s........................................................................................................
10 Hogere subsidies voor verduurzaming woningen ...................................................................................................


Lees hier het hele document