Prinsjesdag 2021 Belastingplannen 2022 en andere nieuwe wetgeving
27 september 2021 

Prinsjesdag 2021 Belastingplannen 2022 en andere nieuwe wetgeving

Prinsjesdag 2021 Belastingplannen 2022 en andere nieuwe wetgeving

Lees hier het hele document 

Inhoudsopgave Ondernemer..............................................................................................................................
1 Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd..............................................................................................................................
1 Vrijstelling TVL-subsidies..............................................................................................................................................................
1 Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s .......................................................................................
1 Verhoging milieu-investeringsaftrek...................................................................................................................................
2 Walstroom goedkoper ..................................................................................................................................................................
2 DGA ..............................................................................................................................................
2 Minder vennootschaps-belasting betalen.......................................................................................................................
2 Langer laag gebruikelijk loon voor DGA innovatieve start-up............................................................................
3 Beperking verrekening voorheffingen...............................................................................................................................
3 Werkgevers en werknemers..............................................................................................
3 Verhoging vrije ruimte ..................................................................................................................................................................
3 Gerichte vrijstelling voor thuiswerken...............................................................................................................................
4 Aanpassing vaste reiskostenvergoeding .........................................................................................................................
4 Opnieuw verhoging bijtelling emissieloze auto...........................................................................................................
5 Auto’s op waterstof of zonnecelauto’s ................................................................................................................................
5 Lage en hoge WW-premie.........................................................................................................................................................
5 Aandelenoptierechten aantrekkelijker ..............................................................................................................................
6 Alle belastingbetalers ..........................................................................................................
6 Iets lager IB-tarief en verruiming eerste schijf ..............................................................................................................
6 Verlaging maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting.....................................................................
6 Lager eigenwoningforfait............................................................................................................................................................
7 Besluit eigenwoning-regeling wordt wetgeving en aangepast .......................................................................
7 Overdrachtsbelasting (OVB) en onvoorziene omstandigheden.......................................................................
8 STAP-budget vervangt scholingsaftrek.............................................................................................................................
8 Minder verhuurderheffing..........................................................................................................................................................
9 Toch huurtoeslag bij overschrijding maximum huurgrens..................................................................................
9 Verplichte gegevens-uitlevering kinderopvang ..........................................................................................................
9 Meer subsidie voor emissieloze personenauto’s........................................................................................................
10 Hogere subsidies voor verduurzaming woningen ...................................................................................................


Lees hier het hele document