Oudedagsreserve tijdig omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2020
16 juni 2021 

Oudedagsreserve tijdig omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2020

Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2020 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2020 als u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2021 heeft betaald. Het is toegestaan om in het jaar waarin u uw onderneming staakt, nog een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag moet u dan wel mede gebruiken voor een lijfrente. Ook aan de overige voorwaarden voor toevoeging aan de oudedagsreserve moet u hebben voldaan. Vraag uw adviseur of u hieraan voldoet.


Lees meer over onze MKB diensten

Let op

Met de vorming van de oudedagsreserve kunt u uw winst jaarlijks afromen, zonder dat u werkelijk een uitgave doet. Het is eigenlijk niet meer dan een papieren reserve in de vorm van een aftrekpost. U bouwt dus niet werkelijk een oudedagsvoorziening op, maar als u uw onderneming staakt, dan wordt de oudedagsreserve wel bij uw winst geteld en moet u er alsnog belasting over betalen. Als u de financiële mogelijkheden daartoe heeft, doet u er verstandig aan om ook werkelijk liquide middelen opzij te zetten ter grootte van de jaarlijkse dotatie aan de oudedagsreserve.

Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2020

Heeft u uw onderneming in 2020 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er in dat geval voor dat u de premie op tijd betaalt. ‘Op tijd’ wil zeggen dat u de lijfrentepremie uiterlijk vóór 1 juli 2021 moet hebben betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid, of de staking het gevolg is van uw overlijden en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen.Lees meer over onze MKB diensten