Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans
16 oktober 2019 

Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Werk je met oproepkrachten? Dan staan er in 2020 met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) enkele belangrijke wijzigingen op stapel. Niet alleen verandert de definitie van een oproepovereenkomst, ook moet je de oproepkracht voortaan ruim op tijd oproepen en moet je iedere twaalf maanden met elkaar om de tafel. Hierna lees je wat er verandert in jouw samenwerking met de oproepkracht en hoe je daar dit jaar al op kunt anticiperen.

De oproepovereenkomst onder de Wab

De oproepovereenkomst is nu niet wettelijk geregeld. Een oproepovereenkomst kan uit allerlei vormen van flexibele arbeid bestaan, zoals een nul-urencontract, maar ook het min-maxcontract of het oproepcontract met voorovereenkomst. Er is echter één gemene deler; in alle gevallen is de arbeidsomvang pas duidelijk zodra jij de oproepkracht oproept. Vanaf 1 januari 2020 is de oproepovereenkomst wel wettelijk geregeld. Er is dan altijd sprake van een oproepovereenkomst als je met de oproepkracht geen afspraken hebt gemaakt over het aantal uren dat hij/zij per week of per maand moet werken en er ook geen jaar-urennorm is afgesproken en/of als je de oproepkracht niet uitbetaalt als hij/zij geen werk verricht. Ook het min-maxcontract zal een oproepovereenkomst zijn.

Tijdig oproepen

In 2020 moet je de oproepkracht tenminste 4 kalenderdagen voor de werkzaamheden vragen om te komen werken. Dit kan bij cao worden verkort tot 24 uur, bijvoorbeeld bij bereikbaarheidsdiensten. Ben je te laat, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan jouw oproep. Zeg je binnen de geldende oproepperiode van 4 kalenderdagen (of 24 uur) de oproepkracht af, dan blijf je het loon verschuldigd voor deze oproep. Heb je de oproepkracht diezelfde dag toch nodig, dan is je oproep te laat, waardoor de oproepkracht niet hoeft te komen. Maar je moet nog steeds het loon betalen over de uren van de oorspronkelijke oproep. Komt de oproepkracht wel werken op de aangepaste uren, dan moet je dubbel salaris betalen! Houd er ook rekening mee dat elke oproep en afmelding schriftelijk of elektronisch moet gebeuren. Een WhatsApp-bericht mag wel, maar een rooster op een prikbord niet.

Elk jaar aanbod gemiddelde arbeidsomvang

Een andere wijziging ziet op de verplichting om elke 12 maanden de oproepkracht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang baseer je op de gemiddelde uren die de oproepkracht in de voorgaande 12 maanden voor jou heeft gewerkt. Ook dit aanbod doe je weer schriftelijk of elektronisch binnen 1 maand nadat de 12 maanden zijn verstreken. Aan oproepkrachten die in 2019 al aan dit vereiste voldoen, moet je ten minste op 1 februari 2020 een aanbod doen. Kortom, het aantal uren in 2019 is hiervoor bepalend. Als je werkt met tijdelijke contracten, is dit uiteraard een moment om dan of nu al in 2019 te beslissen of je de overeenkomst nog wel wilt verlengen. Een oproepkracht kan jouw aanbod ook weigeren. Bevestig dit dan ook schriftelijk of elektronisch, zodat hierover nooit discussie kan ontstaan.

Op de loonstrook

Op de loonstrook moet je voortaan vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of van een oproepovereenkomst. Zo kan de werknemer eenvoudig vaststellen of hij of zij een oproepovereenkomst heeft en daarmee welke rechten en plichten er voor hem/haar gelden.