Nieuwe Kleineondernemersregeling soms onvoordelig
07 oktober 2019 

Nieuwe Kleineondernemersregeling soms onvoordelig

De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De KOR wordt dan een btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet lager dan € 20.000? In dat geval wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Maar dat is niet in alle gevallen voordelig.

De nieuwe KOR is bijvoorbeeld nadelig als u heeft geïnvesteerd in onroerende en/of roerende zaken waarop wordt afgeschreven en waarvan na het jaar van aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode loopt van respectieve- lijk 9 en 4 jaar. In die periode moet u aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en  1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. Vervolgens moet u aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht heeft op aftrek van dat gedeelte van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u dat jaar belaste of vrijgestelde prestaties verricht.

Bij de keuze voor de nieuwe KOR wordt u geacht van btw te zijn vrijgesteld en heeft u geen btw-aftrekrecht. Blijkt uit de herzieningsberekening dat u meer  dan € 500 te veel in aftrek heeft gebracht, dan moet u het verschil aangeven  op de aangifte van het laatste tijdvak van het boekjaar. De terugbetaling van herzienings-btw kan dus aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen. In dat geval kunt u zich uiterlijk vóór 20 november 2019 afmelden met het speciale afmeldformulier van de Belastingdienst. Meldt u zich niet tijdig af,   dan zit u in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR. Heeft u zich afgemeld, dan kunt u daarna 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op