Nieuwe Brexit-hulpmiddelen beschikbaar
21 oktober 2019 

Nieuwe Brexit-hulpmiddelen beschikbaar

Met de komst van de nieuwe premier Johnson is er weer een nieuwe fase aangebroken in de Brexit-procedure. Als het aan deze premier ligt, is het Verenigd-Koninkrijk (VK) op 31 oktober a.s. geen EU-lidstaat meer mèt of zonder Brexit-deal.

Lees meer

Lees meer

In de loop van het jaar zijn er vanuit de overheid allerlei initiatieven ontplooid om u te informeren en te helpen bij de Brexit. Er is inmiddels het Brexit-loket geopend, waar u onder meer een Brexit-impact-scan kunt vinden, waarmee u kunt nagaan welke gevolgen de Brexit heeft voor uw bedrijf en of u op koers ligt met de voorbereidingen. Bovendien is er tot het eind van dit jaar fiscaal overgangsrecht gekomen voor het geval het VK uit de EU vertrekt zonder deal. Dit overgangsrecht houdt in dat er voor de belastingen wordt gedaan alsof het VK de EU nog niet heeft verlaten. Met de komst van Boris Johnson is de kans dat dit gebeurt reëler
geworden. Eind september zijn er de volgende nieuwe hulpmiddelen beschikbaar gekomen om u goed voor te bereiden op de Brexit:

• een speciaal Brexit-magazine met een Douane-checklist en brexit-to-do-list;
• opname van een interactieve track-and-trace-tool in het Brexit-loket,
waarmee u zelf een virtueel transport kunt ondernemen van Nederland naar
de VK en andersom;
• de Brexit-wake-up calls: podcasts waarin experts en ondernemers uit
verschillende branches hun ervaringen delen en tips geven.

Vraag btw-verlegging aan bij import

Als u veel goederen importeert uit het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft u – als het goed is – begin dit jaar een brief van de Belastingdienst ontvangen. Daarin wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om alvast een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ aan te vragen. Die vergunning kan worden gebruikt bij import uit een niet-EU-land. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het VK vanaf 31 oktober 2019 vanwege de Brexit een niet-EU-land. Bent u in het bezit van een ‘artikel 23-vergunning’, dan hoeft u de btw op de geïmporteerde goederen niet bij de inklaring aan de douane te betalen. Die btw wordt dan verlegd naar uw
btw-aangifte. In dezelfde aangifte kunt u de btw als voorbelasting in aftrek brengen, mits u de goederen voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Lees meer

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op