Negatieve rente, wat kunt u ermee?
20 juli 2021 

Negatieve rente, wat kunt u ermee?

Een nieuw fenomeen: de bank die u rente in rekening brengt over uw spaartegoeden. Eerst was dit nog beperkt tot zeer omvangrijke banksaldi. Inmiddels berekenen steeds meer banken al rente bij een tegoed van € 100.000. Wat nu?

Extra rekeningen openen. U kunt deze ‘negatieve’ rente voorkomen door het geld te gaan beleggen in aandelen of u koopt er goederen voor. Maar wat als u dat niet wilt? Veel banken kijken naar het saldo per bankrekening en niet per rekeninghouder. Heeft u meerdere rekeningen, dan kunt u evenzoveel keer € 100.000 op de bank hebben staan, zonder dat u rente hoeft te betalen door het over de rekeningen te spreiden. Ga na hoe uw bank hiermee omgaat. Let op. Wij horen u denken: dan open ik toch een paar extra rekeningen. Maar dan zult u waarschijnlijk bedrogen uitkomen. Banken openen niet zo gemakkelijk meer een rekening voor u. Maar wat dan wel?

Renteloze lening aan kind verstrekken

Negatieve rente voor kind. Heeft u een of meerdere kinderen, dan kunt u overwegen een renteloze lening te verstrekken aan uw kind(eren). Deze kan het geld stallen op zijn (spaar)rekening tot maximaal € 100.000 per rekening. U voorkomt dat u negatieve rente aan de bank moet betalen. Uw kind ontvangt (misschien) nog een beetje rente van de bank. Uzelf mag uw kind daar bovenop ook rente betalen. U zou immers ook aan de bank negatieve rente moeten betalen. Dat is belastingvrij voor uw kind. Tip. Als de rente die u aan uw kind betaalt lager is dan de rente die de bank u zou berekenen, is dat toch voordelig voor u. Let op. U moet er wel op vertrouwen dat uw kind hiermee om kan gaan. Begin er anders niet aan!

Leningsovereenkomst. Maak wel een schriftelijke overeenkomst. Leg daarin onder andere vast:

  1. dat de lening bedoeld is om negatieve rente bij de bank te voorkomen;
  2. dat u het geld altijd direct op kunt eisen; en
  3. hoeveel rente u het kind betaalt.

Lening met uw eigen BV

Zakelijk handelen. U kunt het geld ook uitlenen aan uw BV. De BV moet hierbij wel zakelijk handelen. Zolang u de BV meer rente betaalt dan de bank aan de BV in rekening brengt, is daarvan sprake. Dus als de BV op haar bankrekeningen nog ‘ruimte’ heeft, is dit te overwegen. Tip. De door u aan de BV betaalde rente is aftrekbaar in box 1 op grond van de terbeschikkingstellingsregeling.

Risico beperken. U brengt privévermogen over naar de risicosfeer van de BV. Deze optie is daarom met name geschikt als de BV weinig risico’s kent, bijv. een holding-BV.

Lenen van de BV. Het omgekeerde kan natuurlijk ook: de bank brengt uw BV rente in rekening over haar banksaldi, terwijl u privé nog ‘ruimte’ heeft op uw bankrekeningen. Dan kunt u het geld lenen van de BV, waarbij de BV u rente vergoedt. U krijgt dus een schuld aan de BV, maar ontvangt wel rente. Deze rente is bij de BV aftrekbaar en bij u privé onbelast. Immers, in box 3 neemt uw banksaldo toe, maar daar staat een schuld tegenover, zodat er per saldo (bijna) niets belast wordt.

Schriftelijk vastleggen. Ook met uw BV moet u een schriftelijke leningsovereenkomst opstellen.

Voorbehoud. Houd in uw achterhoofd dat het nog niet duidelijk is of de Belastingdienst hiermee akkoord gaat.

Om negatieve bankrente te voorkomen, kunt u uw spaargeld uitlenen aan uw kind. U kunt de negatieve rente dan belastingvrij aan uw kind betalen. Als u dit toepast bij uw eigen BV, kunt u zelfs belastingvrij een beperkt rendement behalen.