Meer steun voor evenementenbranche
23 augustus 2021 

Meer steun voor evenementenbranche

Meer steun voor evenementenbranche

Bent u werkzaam in de evenementenbranche? In dat geval kon u zich vóór de coronacrisis verzekeren tegen het risico op annuleringen. Veel verzekeraars hebben deze optie inmiddels uit hun polissen gehaald. Omdat de evenementensector dit risico onverminderd is blijven lopen tijdens de coronacrisis en om perspectief te bieden, is er voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 een garantieregeling uitgewerkt. Het is de bedoeling dat u daardoor toch evenementen kunt organiseren. Nu meerdaagse evenementen sinds 9 juli tot en met 1 september 2021 verboden zijn vanwege de coronamaatregelen, heeft het kabinet besloten om deze garantieregeling als volgt uit te breiden:

  1. Verhoging van de dekking van de regeling van 80% naar 100% van de gemaakte kosten. Deze verruiming geldt tot en met 3 september 2021;
  2. Verlenging van de aanvraagtermijn tot drie weken na inwerkingtreding van de uitbreiding van de garantieregeling, óf – als dat later is – tot drie weken voor de geplande evenementdatum. Organisatoren die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit hierdoor alsnog doen;
  3. De gemaakte kosten voor artiesten van buiten de EU vallen ook onder de regeling. Deze kosten waren eerder uitgesloten van de regeling;
  4. Vermindering van het minimaal aantal eerdere edities van een evenement om voor de regeling in aanmerking te komen, van twee naar een.


Lees meer over onze MKB diensten 

 

Aanvullende tegemoetkoming

Veel evenementen vallen niet onder de doelgroep van de garantieregeling, zoals de eendaagse evenementen. Om te voorkomen dat deze doelgroep tussen wal en schip valt, komt het kabinet met de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). Deze tegemoetkoming vergoedt de aantoonbaar gemaakte en juridisch verplichte kosten voor de evenementen die vanwege de coronamaatregelen tussen 9 juli tot en met 13 augustus 2021 verboden waren. Op 2 augustus jl. besloot het kabinet om ook eendaagse evenementen te verbieden in de periode daarna tot en met 1 september 2021. Sinds 14 augustus 2021 zijn – onder strikte voorwaarden - alleen kleinschalige eendaagse evenementen weer toegestaan. 

De ATE is bedoeld voor publiek toegankelijke vergunnings- en meldingsplichtige evenementen, waarvan de organisatoren kunnen aantonen dat deze al vóór 9 juli jl. op de planning stonden. De ATE wordt de komende tijd nader uitgewerkt en moet – net als de garantieregeling – nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet verwacht eind dit jaar de definitieve regeling bekend te kunnen maken. 

Let op

Eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats die zouden plaatsvinden tussen 14 augustus en 1 september 2021 en verboden zijn, kunnen gebruikmaken van de ATE óf van de garantieregeling. 


Lees meer over onze MKB diensten