Let op bij melden bedrijfsoverdracht
16 april 2020 

Let op bij melden bedrijfsoverdracht

Heeft u in 2020 te maken met een bedrijfsoverdracht? Let erop dat uw bedrijfstoeslag geen risico loopt. Ook voor de Meststoffenwet zijn enkele zaken van belang.

Melden binnen 30 dagen

Volgens RVO is er sprake van een bedrijfsoverdracht als uw bedrijf overgaat naar een nieuw KvK-nummer. Voor het melden van een bedrijfsoverdracht geldt een wettelijke termijn van 30 dagen. In de praktijk is deze termijn vaak niet haalbaar (KvK-inschrijving, eHerkenning). RVO gaat op dit moment soepel om met deze termijn. Belangrijk is echter wel om te streven deze termijn wel te halen.

Datum overdracht

Bij een overdracht naar derden is de feitelijke overdrachtsdatum wel helder (vaak de datum van ondertekening bij notaris). Deze datum is leidend. Bij een wijziging van rechtsvorm, u gaat bijvoorbeeld van eenmanszaak naar maatschap, wordt vaak de fiscale datum aangehouden. Bij RVO moet echter de feitelijke datum worden gemeld. Ook als deze afwijkt van de fiscale datum en wellicht van de datum bij de KvK.

Gaat meestal goed

Een bedrijfsoverdracht geeft in de meeste gevallen geen problemen voor de bedrijfstoeslag, zeker als de overdrachtsdatum en melddatum beide voor 15 mei of juist beide na 15 mei plaatsvinden. Bij een melding na 15 mei, die met terugwerkende kracht werd doorgegeven op de fiscale datum (bijv. 1 januari of 1 mei), kwam het regelmatig voor dat er (achteraf) op 15 mei geen geldige KvK-inschrijving was. Hierdoor werd de bedrijfstoeslag niet uitbetaald.

Aanpassing vanaf 2020

Vanaf 2020 is de regelgeving wat versoepeld. Indien een overdrachtsmelding uiterlijk 1 december wordt ingediend dan wordt de bedrijfstoeslag ook uitbetaald bij een overdracht met terugwerkende kracht voor 15 mei. Van belang is wel dat het oude bedrijf niet eerder bij KvK wordt uitgeschreven dan de feitelijke overdrachtsdatum die bij RVO wordt gemeld en het nieuwe bedrijf op 15 mei is ingeschreven. Alleen in deze situatie heeft in alle gevallen of het oude of het nieuwe bedrijf een, voor GLB, geldige KvK-inschrijving op 15 mei. Hierdoor loopt u geen bedrijfstoeslag mis.

Meststoffenwet

Ook voor de ‘Meststoffenwet’ moet een overdracht formeel binnen 30 dagen na de feitelijke overdrachtsdatum worden gemeld bij RVO. Vooral bij een overdracht gedurende het jaar moet u bepaalde onderdelen van de ‘Meststoffenwet’ goed regelen. Dit is vaak oplosbaar, mits tijdig de juiste stappen worden gezet. Uw adviseur kan u hierover informeren.

 

Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken.

Wees vooral alert op de data die bij RVO en de KvK worden gemeld.