Lees hier direct het Fisckoffer(tje) 2020
18 september 2020 

Lees hier direct het Fisckoffer(tje) 2020

Lees hier direct het Fisckoffer(tje) 

Inhoudsopgave
Ondernemer ………………………………………………………………………………………………………………3
Zelfstandigenaftrek sneller en meer afgebouwd……………………………………………………………………………………………… 3
Berekening KIA verduidelijkt ………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Winstvrijstelling TOGS en TVL ………………………………………………………………………………………………………………………. 3
CO2-heffing voor de industrie ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
DGA………………………………………………………………………………………………………………………….4
Lage tarief vennootschapsbelasting verlaagd en verruimd……………………………………………………………………………….. 4
Eerder coronaverlies 2020 verrekenen ………………………………………………………………………………………………………….. 4
Verhoging tarief innovatiebox ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Aftrek liquidatieverlies beperkt…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Werkgevers en werknemers………………………………………………………………………………………….5
Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling …………………………………………………………………………………………………… 5
Uitzondering splitsing bijtelling ook voor zonnecelauto’s…………………………………………………………………………………. 5
Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten……………………………………………………………………………………………… 6
TOFA-uitkering is belast loon………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Nieuwe korting voor investeren in banen ………………………………………………………………………………………………………. 6
Bonus zorgpersoneel …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Alle belastingbetalers…………………………………………………………………………………………………..7
Lager IB-tarief in eerste schijf……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Hogere heffingskortingen…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Lager eigenwoningforfait……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Levenslooptegoed eerder belast…………………………………………………………………………………………………………………… 7
Nieuw voorstel box 3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Geen overdrachtsbelasting voor starters……………………………………………………………………………………………………….. 8
Uitbreiding overgangsregeling landgoederen …………………………………………………………………………………………………. 8
Aanscherping BPM-regels…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Langer lage energiebelasting laadpaal …………………………………………………………………………………………………………… 9

 

Lees hier direct het Fisckoffer(tje)