Later en langer terugbetalen belastingschuld
22 oktober 2020 

Later en langer terugbetalen belastingschuld

Later en langer terugbetalen belastingschuld

Tot 1 oktober 2020 kon u de eerste aanvraag indienen voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis. Hebt u uitstel gekregen, dan kunt u dat uitstel tot 31 december 2020 laten verlengen tot 1 juli 2021 als u nog steeds in financieel zwaar weer verkeert door de voortdurende coronacrisis. Als u daarna begint met het aflossen van de tot eind 2020 opgebouwde belastingschuld, mag u daar langer over doen. De terugbetalingstermijn is namelijk verlengd van 24 naar 36 maanden. In het voorjaar van 2021 krijgt u een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.

Herverzekering leverancierskredieten verlengd

De overheid staat momenteel garant voor verzekeringen van leverancierskredieten. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met de verzekeraars. Die overeenkomst zou eind 2020 aflopen, maar wordt nu verlengd tot 31 maart 2021. Zo blijft u er zeker van dat u geld kunt lenen om uw leveranciers te betalen. En uw leveranciers zijn er zeker van dat zij worden betaald. Zo wordt een ‘domino-effect’ voorkomen van ondernemers die niet kunnen betalen naar leveranciers die daardoor ook in de problemen komen. Feitelijk herverzekert de overheid de bestaande verzekeringsportefeuilles met kortlopende leverancierskredieten van alle deelnemende verzekeraars. De herverzekering moet kredietverzekeraars meer zekerheid geven dat kredieten worden terugbetaald, zodat zij niet langer kredietlimieten beëindigen of verlagen vanwege de coronacrisis. Het uiteindelijke doel is dat u als ondernemer geen problemen meer hebt bij het verkrijgen van kredieten om uw bevoorrading op peil te houden.

Invorderingsrente blijft nog laag maar belastingrente gaat omhoog

Als een belastingaanslag te laat wordt betaald, moet er invorderingsrente worden betaald. Deze rente is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Op Prinsjesdag is besloten dat deze verlaging wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Als een belastingaanslag niet op tijd of niet (direct) op het juiste bedrag kan worden vastgesteld, kan aan u (of uw vennootschap) belastingrente in rekening worden gebracht. Deze rente was ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis. Maar deze verlaging is niet verlengd. Met ingang van 1 oktober jl. bedraagt de belastingrente 4%. Het goede nieuws is dat dit percentage tot eind 2021 ook geldt voor de aanslagen vennootschapsbelasting. Voordat de belastingrente werd verlaagd, was dit percentage nog 8%!

Tip

Hoewel het percentage van de belastingrente niet helemaal teruggaat naar het oude niveau van 8%, is het door de verhoging wel weer van belang om op tijd en juist aangifte te doen en/of een voorlopige aanslag aan te vragen.