Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling
17 augustus 2021 

Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling

Inhoud Nummer 3 - augustus 2021

Lees hier direct het hele document


 Tips voor de ondernemer
• Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling
• Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert
• Meer steun voor evenementenbranche
• Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021
• Coronakredieten ook voor heropbouw
• Vraag subsidie schone bedrijfsauto aan

Tips voor de DGA 

• Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon
• Verzoek om voorlopige verliesverrekening
• Digitaal uw bv oprichten

Tips voor werkgevers en werknemers
• Tijdig versoberde NOW 4.0 aanvragen
• Dien tijdig verzoek in voor definitieve berekening NOW 1.0
• Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020
• Einde levensloopregeling nadert
• Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan Tips voor elke belastingbetaler
• Eigenwoninglening aan uw kind
• Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven
• Inkomen middelen uitkomst in coronatijd
• Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2021 doen
• Testament onbekend


Lees hier direct het hele document