Indienen Gecombineerde opgave 2021
19 maart 2021 

Indienen Gecombineerde opgave 2021

U kunt uw Gecombineerde opgave weer indienen bij RVO. Hiermee geeft u uw percelen op, kunt u uw bedrijfstoeslag en andere subsidies aanvragen en moet u diverse (mest)vragen beantwoorden. Het belang van een juiste en tijdige indiening is daardoor groot.


Lees meer over Woldendorp BV, financieel en fiscaal partner voor de agrarische sector

voor de agrarische sector

Inloggen en ondertekenen

Om de Gecombineerde opgave (GO) in te kunnen dienen moet u, als bedrijf, inloggen met eHerkenning. U kunt de GO ondertekenen met eHerkenning of een TAN-code.

Indienen uiterlijk 15 mei

De indieningsperiode voor de GO loopt t/m 15 mei. Echter omdat 15 mei op een zaterdag valt, start de kortingsperiode pas op dinsdag 18 mei.

Echter de aanvraag van o.a. de fosfaatdifferentiatie moet u wel uiterlijk 15 mei doen. Mede om deze reden is het van belang om de GO uiterlijk op 15 mei in te dienen.

Percelen aanpassen

Uw perceelsregistratie is een belangrijk onderdeel van de GO. U kunt uw percelen en gewassen actualiseren in ‘Mijn percelen’. Dit kunt u vooraf doen, maar u kunt ook vanuit de GO naar ‘Mijn percelen’ gaan.

Heeft u afgelopen jaren de BGT-check uitgevoerd? Dan kan het zijn dat de aangepaste percelengrenzen nu in ‘Mijn percelen’ staan. Zo nodig moet u uw gewaspercelen hier nog op aanpassen.

Nieuwe gewassen

Gewascodes zijn dit jaar gelijk gebleven. Wel zijn twee nieuwe gewassen toegevoegd: zoete aardappelen (code 6632) en naakte haver (code 6636).

Controles en overzichten in GO

In de GO zijn diverse controles en overzichten ingebouwd. Deze kunnen wijzen op een mogelijke foutieve invoer. Maak gebruik van deze controles en overzichten om de invoer van uw gegevens na te gaan. Neem ook de ingebouwde waarschuwingen goed door als deze getoond worden. Hiermee beperkt u de kans op fouten in uw GO.

Begin tijdig met het verzamelen van gegevens en het invullen van de GO. Heeft u hulp nodig? Wij kunnen u, eventueel op afstand, hierbij helpen.

 


Lees meer over Woldendorp BV, financieel en fiscaal partner voor de agrarische sector