Hoge schuld bij uw bv? Draag uw box-3-woningen over
26 oktober 2020 

Hoge schuld bij uw bv? Draag uw box-3-woningen over

Het wetsvoorstel over de aanpak van excessief lenen bij de eigen bv is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer.

Met ingang van 2023 wordt het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van € 500.000 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (in 2021 bedraagt het box-2-tarief 26,9%). Hebt u meer dan € 500.000 geleend van uw eigen bv om in box 3 te gaan beleggen? In dat geval moet u ervoor zorgen dat de schuld aan uw eigen bv voor 2023 is teruggebracht tot onder de € 500.000. U heeft hiervoor dus nog wel even tijd. Maar belegt u in verhuurde woningen, dan doet u er verstandig aan om te overwegen dit jaar al de verhuurde woningen over te dragen aan uw eigen bv ter aflossing van uw schuld. Het tarief van de overdrachtsbelasting voor verhuurde woningen bedraagt nu nog 2%. Op Prinsjesdag heeft het kabinet echter voorgesteld om dit tarief volgend jaar te verhogen naar 8%!

Toch verruiming verliesverrekening op komst

De regering heeft voorgesteld om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verruimen. Dit is opmerkelijk, omdat zij hiertoe niet bereid was aan het begin van de coronacrisis. Het verrekenen van verliezen met toekomstige winsten wordt vanaf 2022 onbeperkt. Nu is de voorwaartse verliesverrekening beperkt tot zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. Maar er is ook een keerzijde, want de verliezen worden namelijk slechts volledig verrekenbaar tot een winst van € 1.000.000 per jaar, maar bij een hogere winst nog maar tot 50% van die hogere winst in een jaar.

Invorderingsrente blijft nog laag maar belastingrente gaat omhoog

Als een belastingaanslag te laat wordt betaald, moet er invorderingsrente worden betaald. Deze rente is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Op Prinsjesdag is besloten dat deze verlaging wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Als een belastingaanslag niet op tijd of niet (direct) op het juiste bedrag kan worden vastgesteld, kan aan u (of uw vennootschap) belastingrente in rekening worden gebracht. Deze rente was ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis. Maar deze verlaging is niet verlengd. Met ingang van 1 oktober jl. bedraagt de belastingrente 4%. Het goede nieuws is dat dit percentage tot eind 2021 ook geldt voor de aanslagen vennootschapsbelasting. Voordat de belastingrente werd verlaagd, was dit percentage nog 8%!

Tip

Hoewel het percentage van de belastingrente niet helemaal teruggaat naar het oude niveau van 8%, is het door de verhoging wel weer van belang om op tijd en juist aangifte te doen en/of een voorlopige aanslag aan te vragen.