Help, waar is mijn testament?
27 februari 2020 

Help, waar is mijn testament?

Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij een testament heeft laten maken. Dit zal met name aan de orde zijn wanneer het testament in kwestie al heel
lang geleden door de notaris is opgemaakt. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat het destijds gemaakte testament met geen mogelijkheid meer kan worden teruggevonden, omdat het té goed is opgeborgen, of per ongeluk is meegegaan met het oud papier. Dat is praktisch gezien behoorlijk lastig, als u dit overkomt. Want hoe komt u er nu achter wat er in het testament stond, als u het fysieke document niet meer voorhanden hebt? Daar is inmiddels gelukkig een oplossing voor gevonden!
Laat u een testament opmaken, dan wordt dat geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In het CTR kan sinds kort ook worden opgezocht of een nog levende persoon een testament heeft gemaakt. U kunt dit door de notaris laten doen, of zelf contact opnemen met het CTR. Na een telefonische afspraak kunt u persoonlijk langskomen, waarbij u uzelf wel moet kunnen legitimeren. Het CTR zoekt de gegevens op in het register, waarna u te horen krijgt of u wel of niet een testament hebt gemaakt, en zo ja, bij welke notaris. Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.

Na uw overlijden kan bij het CTR worden opgevraagd of er een testament is. Dit kan de notaris doen, maar uw erfgenamen kunnen ook zelf schriftelijk een verzoek hiervoor indienen. Zij moeten dan wel een afschrift van de overlijdensakte meesturen. Als blijkt dat er een testament is, wordt gemeld wanneer dit testament is opgesteld en bij welke notaris. De inhoud van het testament zelf wordt uiteraard niet bekendgemaakt. Dat is aan de notaris!