Fiskkoffer(tje)

Inhoudsopgave
Ondernemer………………………………………………………………………………………………………………….3
Stapsgewijs minder zelfstandigenaftrek ………………………………………………………………………………………………….3
Ook digitale publicaties onder 9%-tarief …………………………………………………………………………………………………3
Wijziging bewijs van intracommunautaire vervoer of verzending ………………………………………………………………3
Geldig btw-identificatienummer afnemer verplicht voor toepassing nultarief……………………………………………..4
Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor niet-woningen……………………………………………………………………….4
Vrijstelling assurantiebelasting voor landbouwers……………………………………………………………………………………4
Verhoging MRB voor bestelauto’s………………………………………………………………………………………………………….4
DGA ……………………………………………………………………………………………………………………………..5
Minder en later verlaging Vpb-tarieven ………………………………………………………………………………………………….5
Geen belastingrente meer bij tijdige en juiste Vpb-aangifte………………………………………………………………………5
Werkgevers en werknemers……………………………………………………………………………………………5
Meer vrije ruimte…………………………………………………………………………………………………………………………………5
Andere wijzigingen in de werkkostenregeling ………………………………………………………………………………………….5
Verhoging bijtelling elektrische auto’s vanaf 2020……………………………………………………………………………………5
Vrijstelling voor verzekering loondoorbetaling bij ziekte en eigenrisicodragerschap …………………………………….6
Wijziging grondslag korting voor producten uit eigen bedrijf …………………………………………………………………….6
Wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering ………………………………………………………………………………………….6
Alle belastingbetalers……………………………………………………………………………………………………..7
Sneller naar twee tariefschijven …………………………………………………………………………………………………………….7
Berichten Belastingdienst per post of elektronisch ontvangen…………………………………………………………………..7
Hogere heffingskortingen ……………………………………………………………………………………………………………………..7
Afschaffing aftrek scholingsuitgaven ………………………………………………………………………………………………………7
Geen belastingrente meer voor erfbelasting binnen de aangiftetermijn……………………………………………………..7
Beëindiging overgangsrecht saldolijfrenten deels van de baan ………………………………………………………………….8
Verlenging BPM-vrijstelling voor emissieloze auto’s…………………………………………………………………………………8
Verlenging MRB-vrijstelling voor emissieloze auto’s…………………………………………………………………………………8
Verlenging korting MRB plug-in hybride………………………………………………………………………………………………….8
Meer energiebelasting voor gas en minder voor elektriciteit …………………………………………………………………….8
Wijziging box-3-heffing over spaargeld op komst …………………………………………………………………………………….9

Lees direct het Fiskkoffer(tje)