Fisckwartaaltje Nr4

Inhoud Nummer 4 - oktober 2021

Lees hier het hele document

Tips voor de ondernemer
 • Meer tijd voor aanvraag vaststelling TVL Q1
 • Soms toch nog uitstel van betaling
 • Legitiem een zwarte lijst van wanbetalers bijhouden
 • Terugbetalingsregeling verder versoepeld
 • Extra coronasteun voor nachthoreca

Tips voor de DGA  
• Turboliquidatie wordt minder eenvoudig
 • Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd
 • Wanneer zijn pensioenuitkeringen uit uw eigen bv belast?

Tips voor werkgevers en werknemers
• Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verder verlengd
• Eigen bijdrage bij aankoop arbovoorziening thuiswerkplek
• Data definitieve vaststelling NOW
• Terug naar reguliere werktijdverkorting
• Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’ – wat betekent dit voor u?
• Sinterklaas en belastingvrij speculaas

 Tips voor elke belastingbetaler
• Langer betaalpauze hypotheeklasten
• Jaarlijks schenken moet ook echt jaarlijks plaatsvinden
• Erfdeel aan stiefkinderen eerder uitbetalen?
• Vergeten pensioenrechten jaren na echtscheiding alsnog verdeeld
• Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag
• Uw executeur buitenspel zetten, kan dat?


Lees hier het hele document