Fisckwartaaltje februari 2020
13 februari 2020 

Fisckwartaaltje februari 2020

Lees hier het hele document. 

Tips voor de ondernemer

• Minder MIA voor elektrische personenauto
• Aftrek gemengde kosten gewijzigd
• Dien tijdig suppletieaangifte in
• Nieuwe franchiseregels op komst

Tips voor de DGA

• Hoger gebruikelijk loon
• Drempel aftrek gemengde kosten in de Vpb verhoogd
• (Lauw)warm finaal verrekenbeding kan
ijskoude douche zijn voor uw partner

Tips voor werkgevers en werknemers

• Btw-aftrek terbeschikkinggestelde leasefiets
• Toets periodiek uw pensioenregeling
• Einde voorfinancieren transitievergoeding na langdurige ziekte in zicht
• Nieuwe regeling bij onwerkbaar weer
• SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in het mkb
• Vanaf 1 maart 2020 meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers

Tips voor elke belastingbetaler

• Vraag tijdig subsidie aan voor uw monumentenpand
• Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie
• Getrouwd en gelijk een stuk armer
• Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingstehuis
• Laat uw WOZ-beschikking controleren
• Doe tijdig aangifte schenkbelasting
• Help, waar is mijn testament?

Lees hier het hele document.