FiscContact: Update verruimde TVL-regeling Q1
16 april 2021 

FiscContact: Update verruimde TVL-regeling Q1

Inleiding

U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het eerste kwartaal van 2021 (Q1) onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat u beter in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen. Omdat er recent een aantal verruimingen zijn doorgevoerd, vertellen wij u er graag meer over.


Lees meer over onze MKB diensten 

Kenmerken en voorwaarden

De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het vierde kwartaal van 2020 gelden ook voor het eerste kwartaal van 2021, maar er zijn ook enkele wijzigingen:

  • de tegemoetkoming is bedoeld voor de mkb-ondernemer of zzp’er in (in beginsel) alle sectoren;
  • de hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%;
  • de onderneming moet op 15 maart 2020 in het handelsregister zijn ingeschreven;
  • het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;
  • de onderneming heeft ten minste € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code behoort (uw werkelijke vaste lasten zijn dus niet relevant);
  • de onderneming mag op 31 december 2019 niet al in financiële moeilijkheden hebben verkeerd;
  • de aanvraag wordt per kwartaal ingediend;
  • de maximale subsidie is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. De minimale subsidie is € 1.500 per kwartaal.

Vestiging in Nederland

Uw onderneming moet een vestiging in Nederland hebben, waarvan in ieder geval één op een ander adres dan uw privéwoning of uw onderneming is fysiek afgescheiden van uw privéwoning en is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet als u een ambulante of horecaonderneming heeft. Heeft u een horecaonderneming, dan is het voldoende dat u ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Belangrijk verschil

Een belangrijk verschil met de TVL uit het vierde kwartaal van 2020 is dat voor het eerste kwartaal van 2021 een andere referentieperiode geldt, namelijk januari, februari en maart 2019. Was u op 1 januari 2019 nog niet gestart met uw onderneming, dan kunt u mogelijk terugvallen op een andere referentieperiode. Zo kan er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de kwartaalomzetcijfers die ook bekend zijn bij de Belastingdienst.

Aanvraagperiode

De tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021 kunt u aanvragen van 15 februari tot en met 18 mei 2021, vóór 17:00 uur met een formulier op RVO.nl. Hierop wordt binnen acht weken beslist. Als u de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan u worden uitgekeerd.


Lees meer over onze MKB diensten 

Speciale opslagen

Voor bepaalde branches bestaan opslagen bovenop de TVL. Zo kennen we de eenmalige opslag voor eet- en drinkgelegenheden (de Horecasubsidie Voorraad en Aanpassingen: HVA-opslag), de evenementenmodule voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche en de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) voor ondernemers in de non-foodsector die voorraden hebben ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd.

De HVA-opslag gold alleen voor het vierde kwartaal van 2020 en is niet meer teruggekomen in het eerste kwartaal van 2021. De evenementenmodule en de VGD golden in het vierde kwartaal van 2020, maar ook in het eerste kwartaal van 2021. Valt uw onderneming in een van deze branches en wilt u weten of u voor de opslag in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

We hebben bovenstaand de belangrijkste zaken met betrekking tot de verlengde TVL-regeling voor u uiteengezet. Heeft u meer informatie nodig of hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Lees meer over onze MKB diensten