ELKE BELASTINGBETALER Vraag vóór 1 november aanslag aan en bespaar box-3-heffing
21 oktober 2019 

ELKE BELASTINGBETALER Vraag vóór 1 november aanslag aan en bespaar box-3-heffing

Vraag vóór 1 november aanslag aan en bespaar box-3-heffing

Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box-3-grondslag verminderd. Maar deze vlieger gaat niet op als de inspecteur de aanslag niet tijdig oplegt, waardoor u niet voor het einde van het jaar kunt betalen. Dat vindt de staatssecretaris niet rechtvaardig. Hij keurt daarom goed dat als u vóór 1 november van het jaar schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag hebt ver- zocht, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum) als betaald wordt beschouwd bij de berekening van de box-3-grondslag. Dus ook als u de aanslag nog niet heeft betaald.

Melden vrijstelling zoogkoeien

Bent u zoogkoeienhouder en wilt u in 2020 voor de eerste keer deelnemen aan de ‘Vrijstelling Zoogkoeienhouderij’? Dan moet u zich uiterlijk 1 november 2019 melden bij RVO als u daarbij fosfaatrechten moet inleveren. Heeft u initieel geen fosfaatrechten toegewezen gekregen? Dan moet u zich uiterlijk 1 december 2019 melden. Start u in 2020 met een nieuw bedrijf en wilt u direct van de vrijstelling gebruik maken? Ook dan moet u rekening houden met bovenstaande datums. Dit geldt ook als er sprake is van een (volledige) bedrijfsoverdracht. Deze vergunning is immers niet overdraagbaar.
Neemt u dit jaar deel aan de vrijstellingsregeling en wilt u dat voortzetten in 2020? Dan hoeft u niets te doen. Deelname aan de vrijstellingsregeling loopt automatisch door.

Toepassen pachtnormen 2019

In veel situaties, waarbij een reguliere pachtovereenkomst van toepassing is, begint het nieuwe pachtjaar vanaf 1 november. De nieuwe pachtnormen 2019, die per 1 juli 2019 zijn ingegaan, gelden dan pas vanaf 1 november.

Pachtnormen 2019

Per 1 juli 2019 zijn de nieuwe maximaal toelaatbare pachtprijzen vastgesteld. Deze gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor max. zes jaar en voor teeltpacht.

Pachtjaar vanaf 1 juli

De pachtprijzen en regionale veranderpercentages 2019 gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2019. Betaalt u uw pacht achteraf? Dan heeft u voorlopig nog te maken met de pachtprijzen van 2018.

Wijzigingen pachtprijzen

Ieder jaar worden de pachtnormen opnieuw bepaald aan de hand van bedrijfsresultaten van diverse landbouwbedrijven. In gebieden met overwegend melkvee zijn de pachtprijzen (fors) gestegen. In gebieden met overwegend akkerbouw zijn de pachtprijzen gedaald.

Ontvangt u een afrekening van uw pacht?
Ga dan na wanneer het betreffende pachtjaar is gestart en welke pachtprijs van toepassing is.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op