Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen 15 mei 2018 open
27 juli 2018 

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen 15 mei 2018 open

Vanaf 15 mei 2018 kunnen vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen,  een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. De vrouwen die in de tussenliggende periode bevielen van een kind, hadden geen recht op een uitkering. De afgelopen jaren heeft dit tot verschillende uitspraken geleid. Na een tussen uitspraak van de Centrale Raad van Beroep vorig jaar besloot de vorige minister een compensatieregeling te treffen.

Deze vrouwen kunnen daarom vanaf 15 mei een aanvraag doen voor een compensatie van € 5.600 bruto. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. De ZEZ-uitkering is een inkomensvoorziening, hierdoor telt de compensatie op bij het (gezins)inkomen van de vrouwen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Vrouwen kunnen dan tijdig de extra inkomsten doorgeven aan de belastingdienst.

De bovengenoemde compensatie kan worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Vanaf 15 mei 2018 is dit formulier te downloaden via de website van UWV.
Bent u nu zwanger en heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u voor de periode rond de bevalling een ZEZ-uitkering aanvragen.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de uitkering? Neem dan contact op ons op.