Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
29 januari 2021 

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 is een belangrijke compensatieregeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) van start gegaan. Deze regeling vergoedt de betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever. U komt voor deze compensatie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:


Lees meer over onze MKB diensten 

  • U hebt voor tenminste één werknemer toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege een (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Heeft u hiervoor geen toestemming van het UWV, dan moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden voor tenminste 1 werknemer;
  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd, omdat de arbeidsplaats is vervallen door het stoppen van de onderneming als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever;
  • U hebt in de tweede helft van het kalenderjaar vóór het jaar waarin de ontslagvergunning wordt ingediend voor de eerste werknemer, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst;
  • De bruto transitievergoeding is betaald op of na 1 januari 2021 én binnen negen maanden na de ontslagvergunning of ontbinding door de kantonrechter.

Let op

De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever is nog niet inwerking getreden op 1 januari 2021. Er wordt eerst nog onderzocht hoe dit moet worden beoordeeld.

Hoogte compensatie

De compensatie bedraagt maximaal de transitievergoeding die u op grond van de wet verschuldigd bent. Als u met een werknemer een hogere transitievergoeding afspreekt, krijgt u dus minder compensatie dan de vergoeding die u heeft betaald aan de werknemer. Bovendien geldt er een wettelijk maximum dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dat bedraagt voor 2021 € 84.000 of één jaarsalaris als dat hoger is. Werkgeverspremies en wettelijke rente worden niet gecompenseerd.

Aanvraag

U kunt de compensatie aanvragen tot negen maanden na de datum waarop u voor de eerste werknemer de ontslagvergunning hebt gekregen of de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden.


Lees meer over onze MKB diensten