BGT check: belang van controle is groot!
14 juli 2020 

BGT check: belang van controle is groot!

Misschien heeft u het al vernomen, maar RVO gaat stapsgewijs over op een nieuwe kaartlaag voor de bepaling van de topografische perceelsgrenzen: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT komt voort uit de Wet BGT en verplicht overheden zoals RVO, gemeenten en waterschappen om allemaal met dezelfde kaart te gaan werken. De kaarten die deze verschillende overheden op dit moment gebruiken worden stapsgewijs samengevoegd tot de nieuwe BGT.

Deze BGT vormt vanaf 2021 of 2022 de basis voor de registratie in Mijn percelen. U krijgt de mogelijkheid, zodra u een uitnodiging heeft ontvangen van RVO, om deze nieuwe perceelsgrenzen door middel van de BGT-check te controleren en wijzigingen door te geven indien deze grenzen volgens u niet correct zijn.
We zien bij vrijwel alle landbouwers dat er afwijkingen zitten tussen de huidige topografische grens en de nieuwe grens vanuit de BGT. Dit kan soms oplopen tot enkele hectares en daarmee grote invloed hebben op de meststoffenberekening en uitbetaling van betalingsrechten.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt van RVO om de BGT-check in te vullen, vergeet dan niet om tijdig de BGT-check te doen voordat de uiterlijke reageerdatum is verstreken (binnen 6 weken na ontvangst van de uitnodiging). Indien u niet reageert gaat RVO er vanuit dat u akkoord bent en kunt u pas in een latere bezwaarprocedure de grenzen laten corrigeren.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het invullen van de BGT-check. Mocht u hulp wensen, dan kunt u gerust contact opnemen met Sander Jansma of Ruben Veening.