Bedrijfstoeslag en GLB-subsidies
24 maart 2021 

Bedrijfstoeslag en GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave kunt u, zoals gebruikelijk, uw bedrijfstoeslag en overige GLB-subsidies aanvragen. Hiervoor moet u aan diverse voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld een juiste registratie.


Lees meer over Woldendorp BV, financieel en fiscaal partner voor de agrarische sector

Aanvragen

U kunt met de GO uitbetaling aanvragen van:

  • Basis- en vergroeningspremie.
  • Toeslag Jonge landbouwer.
  • Brede weersverzekering.
  • SNL-agrarisch natuur (vanaf 1 april).

Registratie in orde

Om in aanmerking te komen voor deze betalingen moet u uiterlijk op 15 mei bij KVK geregistreerd zijn als ‘actief landbouwer’. Hierbij moet de hoofdactiviteit ‘landbouw’ zijn (SBI-codes 011 t/m 016 en vanaf 2021 ook 1051 ‘zelfzuivelaar’). Is ‘landbouw’ niet uw hoofactiviteit, dan moet u uiterlijk 15 mei met een accountantsverklaring aantonen dat uw landbouwactiviteiten ‘niet onaanzienlijk’ zijn. Gebruik de recentste accountantsverklaring van RVO.

Jonge landbouwer

Bent u Jonge landbouwer en wilt u in aanmerking komen voor de toeslag of betalingsrechten uit de Nationale reserve? Zorg er dan voor dat uw ‘langdurige blokkerende zeggenschap’ uiterlijk 15 mei is geregeld in een overeenkomst (bijv. maatschapsakte of statuten) en bij KVK.

Graasdierpremie

Vraagt u graasdierpremie aan voor vrouwelijke runderen en/of schapen? Dan is een belangrijke voorwaarde dat deze dieren in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen.

Zorg dat uw registratie tijdig in orde is.

Het belang hiervan is immers groot.


Lees meer over Woldendorp BV, financieel en fiscaal partner voor de agrarische sector