AgroActualiteiten oktober
18 oktober 2021 

AgroActualiteiten oktober

Aanscherping maatregelen mestbeleid

Onlangs zijn de voorgenomen aanscherpingen voor het mestbeleid bekendgemaakt. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend, maar staan nog ter discussie. Aanpassingen zijn mogelijk, echter niet zonder prijs. 7 e Actieprogramma De voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP). Nederland is verplicht om iedere vier jaar een ‘Actieprogramma’ op te stellen. Hierin staan maatregelen die nodig zijn om aan de doelstellingen van de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water te voldoen. Aanscherpingen In bepaalde gebieden voldoet Nederland nog niet aan de gestelde doelen. Mede om deze reden worden de ‘mestregels’ verder aangescherpt. Gevolgen voor bouwplan De voorstelde maatregelen, zoals verplichte rustgewassen, brede teeltvrije zones en verplichte vanggewassen hebben, afhankelijk van uw bedrijf, grote gevolgen voor uw bouwplan. Derogatie Om derogatie te kunnen krijgen voor de periode 2022 t/m 2025 moet ‘Brussel’ het 7 e Actieprogramma goedkeuren. Het belang van een Actieprogramma met de juiste maatregelen is daardoor extra groot. Relatie met nieuwe GLB Diverse maatregelen vanuit het 7e Actieprogramma worden ook verplicht vanuit het nieuwe GLB. Bijvoorbeeld bufferstroken en de teelt van rustgewassen. Maatregel stapsgewijs invoeren Nederland moet het definitieve 7e Actieprogramma eind dit jaar opsturen naar ‘Brussel’. Daarna zullen de maatregelen stapsgewijs worden ingevoerd in de Nederlandse regelgeving. Veel maatregelen gaan vanaf 2023 in. Bent u bezig met een plan voor de komende jaren? Dan is het verstandig om alvast rekening te houden met de aangekondigde maatregelen.

Lees hier het hele document

Via AgroActualiteiten houden wij u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Mocht deze informatie aanleiding geven om tot actie over te gaan? Overweeg dan altijd of extra advies gewenst of misschien zelfs noodzakelijk is. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief treft u onze contactgegevens aan. Tot uw dienst.