AgroActualiteiten februari 2018
13 februari 2018 

AgroActualiteiten februari 2018

Via AgroActualiteiten houden wij u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering.

Mocht deze informatie aanleiding geven om tot actie over te gaan? Overweeg dan altijd of extra advies gewenst of misschien zelfs noodzakelijk is.

Klik op onderstaande link om de actualiteiten te lezen:

https://www.woldendorp.net/agroactualiteiten-februari-2018/

Geen beschikking ontvangen
Had u op 2 juli 2015 wel melkvee of jongvee voor zoogkoeien waarvoor fosfaatrechten nodig zijn? Maar heeft u geen beschikking ontvangen? Dan kunt u bij RVO een verzoek indienen om alsnog fosfaatrechten toegekend te krijgen. U moet wel bewijsstukken aanleveren waaruit blijkt, dat u op 2 juli 2015 deze dieren had.