AgroActualiteiten december 2021
10 december 2021 

AgroActualiteiten december 2021

Inhoud AgroActualiteiten december 2021

  • Controleer beschikking bedrijfstoeslag 
  • 7e Actieprogramma ingrijpend! 
  • 7e Actieprogramma en ‘grondgebonden’ 
  • Vergoeding € 1.600 voor 
  • PAS-melders 
  • Extra dier- of fosfaatrechten nodig? 
  • Gebruik juiste gehalten mestvoorraden


Lees direct AgroActualiteiten december 2021

Diverse bedrijven hebben inmiddels een ‘Beschikking uitbetalen bedrijfstoeslag’ ontvangen en vaak ook een betaling. Het is van belang dat u de beschikking goed controleert. Dit geldt zeker als er sprake is van een korting. De uitbetaling van de overige GLB-subsidies volgt later. Bedrijfstoeslag 2021 De hoogte van de basispremie 2021 is vastgesteld op € 259,73 per hectare. De vergroeningspremie op € 111,96 per hectare. Deze bedragen kunt u vermenigvuldigen met het aantal betalingsrechten, waarvoor u uitbetaling heeft aangevraagd. Indien van toepassing komt de toeslag Jonge landbouwers hier bovenop. De hoogte van deze toeslag is voor 2021 € 58,69 per hectare, voor maximaal 90 hectare. Budgetkorting Voor 2021 geldt ‘alleen’ een Europese budgetkorting van 1,659%. Deze korting geldt over het bedrag boven de € 2.000. Deelbetaling en voorschot RVO streeft ernaar om de gehele bedrijfstoeslag in één keer uit te betalen. Bij de uitbetaling wordt rekening gehouden met een eerder uitbetaald voorschot. Het voorschot bedroeg € 300/betalingsrecht. In niet alle situaties lukt het om het gehele bedrag direct uit te keren. Bijvoorbeeld als de controles t.a.v.de vergroeningseisen nog niet zijn afgerond. U ontvangt dan later een tweede beschikking. Betaalschema RVO streeft ernaar dat uiterlijk 31 december 95% van de aanvragers een (deel)betaling hebben ontvangen. Uiterlijk 30 juni 2022 moeten alle betalingen zijn afgerond. Overige GLB-subsidies De graasdierpremie wordt in de periode van 1 maart t/m 30 juni 2022 uitgekeerd. Voor ‘Agrarisch natuurbeheer’ gelden de volgende perioden: • ANLb: van begin januari t/m 15 februari 2022. • SNL-a: van medio januari t/m 15 mei 2022.

Lees direct AgroActualiteiten december 2021