AgroActualiteiten december 2021
10 december 2021 

AgroActualiteiten december 2021

Inhoud AgroActualiteiten december 2021

  • Controleer beschikking bedrijfstoeslag
  • 7e Actieprogramma ingrijpend!
  • 7e Actieprogramma en ‘grondgebonden’
  • Vergoeding € 1.600 voor
  • PAS-melders
  • Extra dier- of fosfaatrechten nodig?
  • Gebruik juiste gehalten mestvoorraden


Lees direct AgroActualiteiten december 2021

Controleer beschikking bedrijfstoeslag

Diverse bedrijven hebben inmiddels een ‘Beschikking uitbetalen bedrijfstoeslag’ ontvangen en vaak ook een betaling. Het is van belang dat u de beschikking goed controleert. Dit geldt zeker als er sprake is van een korting. De uitbetaling van de overige GLB-subsidies volgt later. Bedrijfstoeslag 2021 De hoogte van de basispremie 2021 is vastgesteld op € 259,73 per hectare. De vergroeningspremie op € 111,96 per hectare. Deze bedragen kunt u vermenigvuldigen met het aantal betalingsrechten, waarvoor u uitbetaling heeft aangevraagd. Indien van toepassing komt de toeslag Jonge landbouwers hier bovenop. De hoogte van deze toeslag is voor 2021 € 58,69 per hectare, voor maximaal 90 hectare. Budgetkorting Voor 2021 geldt ‘alleen’ een Europese budgetkorting van 1,659%. Deze korting geldt over het bedrag boven de € 2.000. Deelbetaling en voorschot RVO streeft ernaar om de gehele bedrijfstoeslag in één keer uit te betalen. Bij de uitbetaling wordt rekening gehouden met een eerder uitbetaald voorschot. Het voorschot bedroeg € 300/betalingsrecht. In niet alle situaties lukt het om het gehele bedrag direct uit te keren. Bijvoorbeeld als de controles t.a.v.de vergroeningseisen nog niet zijn afgerond. U ontvangt dan later een tweede beschikking. Betaalschema RVO streeft ernaar dat uiterlijk 31 december 95% van de aanvragers een (deel)betaling hebben ontvangen. Uiterlijk 30 juni 2022 moeten alle betalingen zijn afgerond. Overige GLB-subsidies De graasdierpremie wordt in de periode van 1 maart t/m 30 juni 2022 uitgekeerd. Voor ‘Agrarisch natuurbeheer’ gelden de volgende perioden: • ANLb: van begin januari t/m 15 februari 2022. • SNL-a: van medio januari t/m 15 mei 2022.

Lees direct AgroActualiteiten december 2021