AgroActualiteiten augustus 2020
19 augustus 2020 

AgroActualiteiten augustus 2020

Inhoud AgroActualiteiten augustus 2020

Lees hier de AgroActualiteiten augustus 2020

Nieuwe derogatievoorwaarden 2020-2021
Direct digitaal melden
mesttransporten
Pachtnormen 2020 vaak
lager
Rekentool
‘Voermaatregel melkvee’
PAS-melders: situatie
doorgeven
Subsidie maatregelen
‘fijnstof’ pluimvee
Subsidie melkkoeien
zeldzame rassen

 

Lees hier de AgroActualiteiten augustus 2020