Afbouw TVL uitgesteld

U kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling zou in 2021 worden afgebouwd, maar eind vorig jaar is daar toch van afgezien. U komt daardoor net als in het laatste kwartaal van 2020 ook in het eerste kwartaal van dit jaar voor de TVL in aanmerking als u een omzetverlies heeft van ten minste 30%.

Daarnaast is er een nieuw subsidiepercentage die afhankelijk is van de omzetderving. Dit percentage bedraagt tussen de 50% bij een omzetderving van 30% en 70% bij een omzetderving van 100%. Deze verruiming geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants ook in aanmerking komen voor de TVL.

Aanvragen

Heeft u al TVL aangevraagd voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4), dan hoeft u niets te doen. U hoeft dus geen extra aanvraag te doen. De RVO past het hogere subsidiepercentage automatisch aan en doet een extra betaling, zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld. Wilt u nog TVL aanvragen? Dat kan voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4) nog tot en met 29 januari 2021. U kunt dan TVL aanvragen op basis van het eerdere subsidiepercentage (50%). Uw aanvraag wordt vervolgens automatisch aangepast als de verhoging in het systeem is ingericht. Aanvragen voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 dient u in bij de RVO met eHerkenning niveau 1 (of hoger) of uw DigiD. U kunt de aanvraag ook uitbesteden aan uw adviseur, mits u hem of haar daartoe hebt gemachtigd met een ketenmachtiging.

HVA-opslag

Bent u horecaondernemer? U komt dan ook in aanmerking voor een belastingvrije aanvulling op de TVL: de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA-opslag). Deze extra tegemoetkoming bedraagt 2,8% van uw omzetverlies tot een maximum van € 20.160.  Hiermee kunt u de kosten bestrijden voor de aangelegde voorraden die u door de verplichte sluiting niet meer kunt gebruiken. Daarnaast is de tegemoetkoming bedoeld voor mogelijke investeringen die u hebt gedaan om in de winter te kunnen voldoen aan de RIVM-regels. Denk bijvoorbeeld aan het overkappen van uw terras. De HVA-opslag hoeft niet apart te worden aangevraagd. De opslag wordt namelijk ambtshalve verleend. Het is nog niet duidelijk hoe de verandering van het TVL-subsidiepercentage invloed heeft op de HVA-opslag. Dit wordt nog uitgewerkt en later bekendgemaakt.

Extra vergoeding voor seizoensgevoelige voorraden

Bent u ondernemer in de non-foodsector en hebt u voorraden ingekocht die u na de lockdown (voorlopig 9 februari 2021) niet meer kunt verkopen of die in waarde zijn verminderd? In dat geval kunt u een eenmalige voorraadvergoeding krijgen: de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. De opzet van deze regeling is gelijk aan de belastingvrije HVA-opslag voor de horecaondernemers en komt ook bovenop op de TVL.

Extra hulp voor evenementensector

Drijft u een seizoensgebonden onderneming in de evenementenindustrie dan kunt u binnenkort gebruikmaken van de evenementenbranchemodule binnen de TVL. De tegemoetkoming bedraagt 33,3% van de subsidie die u ontving vanuit de TVL 1.0 (juni tot en met september 2020), met een minimum van € 750 en maximaal € 16.650. De regeling is bedoeld voor organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen waaronder ook vallen kermissen, sportevenementen,  festivals, congressen en beurzen. U kunt van de module gebruikmaken als u in aanmerking bent gekomen voor TVL 1.0, maar niet in aanmerking komt voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.

U moet voor minimaal 50% van uw omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk zijn geweest van evenementen georganiseerd in diezelfde periode in 2019. Hoe u dat moet aantonen is nog niet bekend. Er zal geen afbakening op basis van SBI-codes worden gemaakt om te bepalen of u in aanmerking komt. Ook volgt nog nadere informatie over de aanvraagprocedure.