Aanvulling ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’
30 april 2020 

Aanvulling ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’

De Tozo is op de volgende twee punten verruimd.

Zelfstandigen in grensoverschrijdende situaties
Een zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft kan bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is.
Andersom wordt geregeld dat de zelfstandige die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan krijgen. Deze zelfstandige is voor levensonderhoud aangewezen op de sociale bijstand in zijn woonland. Uiteraard geldt dat de zelfstandige ook aan de overige voorwaarden voor de Tozo moet voldoen.

AOW-gerechtigde zelfstandigen
De doelgroep van de Tozo voor bedrijfskapitaal wordt uitgebreid met zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd. AOW-gerechtigden hebben echter nog steeds geen recht op bijstand voor levensonderhoud.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op.