Energielabel C wordt must voor kantoorpanden
31 januari 2022 

Energielabel C wordt must voor kantoorpanden

Energielabel C wordt must voor kantoorpanden

Bezit of gebruikt u een kantoorpand dat groter is dan 100m2, dan doet u er verstandig aan om te controleren welk energielabel dit pand heeft en hoe lang dit geldig is. Dit kunt u opzoeken op de website EP-online. Vanaf 1 januari 2023 moeten deze kantoorpanden namelijk minimaal energielabel C hebben. Is dat dan niet het geval, dan mag het pand niet meer worden gebruikt als kantoor. Voldoet het pand nu niet aan de voorwaarden van dit energielabel, dan heeft de eigenaar van het pand nog een klein jaar de tijd om verbeteringen te laten aanbrengen om tijdig te voldoen aan deze verplichting uit het Bouwbesluit. Maar ook als huurder hebt u natuurlijk belang bij het tijdig voldoen aan deze verplichting. Het pand mag immers vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt, als het dan niet aan de voorwaarden van energielabel C voldoet. Om eenvoudig te bepalen of uw kantoorpand aan de verplichting moet voldoen, heeft de RVO een handige beslisboom gemaakt.

Tip

Gaat u dit jaar een kantoorpand huren of uw huidige huurcontract verlengen, maak dan met de verhuurder afspraken over het voldoen aan deze verplichting en over de gevolgen als niet tijdig aan deze verplichting is voldaan.

Subsidies

Bent u eigenaar van een kantoorpand dat aan deze verplichting moet voldoen? In dat geval is het goed om te weten dat u van verschillende subsidies en stimuleringsregelingen gebruik kunt maken. U moet hierbij onder meer denken aan de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), de Subsidie stimulering Duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), de hiervoor besproken MIA en Vamil. Daarnaast zijn er soms regionale of lokale subsidies beschikbaar.Lees meer over onze MKB diensten